Ny miljøgift funnet i dyr i Oslofjorden

For første gang er miljøgiften dekloran pluss funnet i flere marine arter i Oslofjorden. Miljødirektoratet mistenker at elektronisk utstyr har skylda.

Måke ved Aker Brygge

Miljøgiften er funnet i de fleste dyrene i den marine næringskjeden i indre Oslofjord. Den er også funnet i gråmåken.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Dekloran pluss er et stoff som brukes for å hindre at produkter tar fyr, blant annet i ulike typer plast.

Trine Lise Torgersen i Miljødirektoratet

Seksjonsleder Trine Lise Torgersen i Miljødirektoratet er bekymret for langtidsvirkningene.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Det er definert som en miljøgift fordi når det slippes i naturen, så brytes det ikke ned. Det blir værende der og etter hvert tatt opp i levende organismer som fisk og dyr. Det er også funnet i blod fra mennesker, sier seksjonsleder Trine Lise Torgersen i Miljødirektoratet.

Dekloran pluss er en relativt ny miljøgift, som nylig er ført opp på «verstinglista» over kjemikalier som regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø.

– Det er derfor ikke forsket veldig mye på den og vi vet ikke akkurat hvor giftig den er. Men det er langtidsvirkningene vi nå er veldig bekymret for, sier Torgersen i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har tidligere funnet stoffet i husstøv, og mistenker at kilden til at stoffet nå er funnet i Oslofjorden er elektronisk utstyr, som ledninger, kabler, utstyr i biler og takmaterialer i plast. I tillegg brukes stoffet også som mykner i plast.

– Bør forbys

Resultatene fra undersøkelsene i Oslofjorden viser at miljøgiften er funnet i de fleste dyrene i den marine næringskjeden i indre Oslofjord. Den er også funnet i gråmåken.

– Jeg tror denne er en kommende miljøversting. Derfor er det ingen overraskelse at miljøgiften nå er funnet i naturen. Den ligner på andre kjemikalier som ble forbudt for flere år siden, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Esmark mener regelverket på bruk av dekloran pluss må strammes inn umiddelbart.

– Jeg mener norske myndigheter bør ha en strengere føre var-holdning til bruk av miljøgifter i industrien. Hvis ikke industrien kan bevise at det er ufarlig, så bør bruk av stoffene forbys, sier hun til NRK.

Maren Esmark

Maren Esmark i Naturvernforbundet mener regelverket på bruk av dekloran pluss må strammes inn umiddelbart.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Fant miljøgift flere steder

Overvåkingen av miljøgiftene viser også overraskende store mengder av dekloran pluss i overvann, i slam fra Bekkelaget renseanlegg og i bunnfall fra indre Oslofjord.

I tillegg til overvåkingen av Oslofjorden, er dekloran pluss funnet i næringskjeden i Mjøsa som består av dyreplankton, små vannlevende krepsdyr og flere fiskearter.

Miljøgiften er også funnet i ørret fra Femunden og Eikedalsvatnet, og nivåene var like høye eller høyere enn det som ble funnet i ørret fra Mjøsa.

– Dette kan tyde på at stoffet forflytter seg langt med luftmassene siden både Femunden og Eikedalsvatnet er sjøer som er mindre påvirket av menneskelig aktivitet enn Mjøsa, sier Torgersen i Miljødirektoratet.

Dekloran pluss er også funnet i luft, fugler, sel og isbjørn på Svalbard. Det viser at stoffene kan transporteres over lange avstander og tas opp i dyrene som lever i Arktis.