Ny markastrid

Miljøverndepartementet åpner for grensejusteringer til høsten, men Nittedal får trolig ikke de justeringene de vil ha.

Det brygger opp til ny strid om markagrensa bare ett år etter at markaloven trådte i kraft.

Miljøverndepartementet åpner for grensejusteringer til høsten, og flere kommuner vil ha endringer.

Nittedal trenger plass

Mette Tønder

Ordfører i Nittedal, Mette Tønder, får trolig ikke de justeringene av markaloven hun ønsker.

Foto: Høyre

Lengst går Nittedal, som vil ta store områder ut av marka for å sikre framtidig boligbygging. Det sier ordfører Mette Tønder fra Høyre.

– For oss er det viktig at vi har steder å bygge på, men jeg vil presisere at dette bare er en høring. Vi er ute etter at alle innbyggerne i Nittedal kommer med sine innspill til hva vi skal ta ut og hva vi bør ta inn, sier Tønder.

– For oss er det viktig å ha fremtidige muligheter til å ta imot fremtidige innbyggere, fortsetter Tønder.

Med Lillomarka og Nordmarka helt ned i bebyggelsen i vest, Romeriksåsen i øst og vide jorder i dalbunnen er det ikke mye ledig byggegrunn igjen i Nittedal.

Det er grunnen til at kommunen ønsker å ta store boligreserver ut av marka, både pukkverket Bjønndalen bruk i sør, et over 500 dekar stort skogsområde på Rotnes midt i bygda og et område på Åneby i Hakadal.

– Hvis du tar bort alle stedene vi ikke har lov til å bygge på, så har vi ca åtte prosent igjen. Da får vi dårlig plass med alle de som har lyst til å bo i Nittedal, sier Nittedalsordføreren.

Flere trenger mer plass

Også Bærum og Ski vil ha områder ut av marka. Ski gir ikke opp kampen om å få lage et industriområde på Taraldrud langs E6.

Rælingen ønsker boliger i det som i dag er marka, men vil komme tilbake til detaljene når arbeidet med ny kommuneplan starter neste år.

Lite håp

Miljøminister Erik Solheim etter klimamøtet i København

Miljøminister Erik Solheim vil ikke legge til rette for store endringer av markagrensa.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Miljøminister Erik Solheim levner imidlertid lite håp til de som ser for seg store grenseendringer.

– Vi vil legge til rette for små justeringer av markagrensa. Alle kommuner rundt marka kan nå sende inn sine søknader og synspunkter på justering til fylkesmannen i sitt fylke. Deretter vil vi ta en samlet behandling av dette, sier Solheim.

– Skulle det komme ønsker om justeringer etter denne fristen, vil de bli behandlet i årene fremover, fortsetter han.

Vil dere akseptere at større områder tas ut av marka for å sikre fremtidig boligbygging?

– Jeg vil ikke behandle noen søknad gjennom media, men understreker at vi ikke legger til rette for at store områder tas ut av marka men for små justeringer av praktiske hensyn i de enkelte kommunene, sier Solheim.

Gir ikke opp

Nittedals-ordføreren mener likevel at kommunenes synspunkter må tas hensyn til.

– De gikk jo så fort frem når de la frem loven og da ble vi lovet å få lov til å ta justeringer i ettertid. Det har vi tatt på alvor, sier Tønder.

Hvilke muligheter hadde Nittedal til å påvirke grensedragningen da markaloven ble vedtatt?

- Knapt noen, fordi loven skulle gjennom så kjapt. Det var også grunnen til at vi ba om å få lov til å gjøre dette i etterkant, sier Tønder.