Ny manet skaper trøbbel

Den amerikanske lobemaneten setter seg fast i trålere, og spiser enorme mengder plankton. Maneten ble observert i Norge første gang i 2007, og har i løpet av få år spredd seg fra svenskekysten og opp til Trøndelag, ifølge Havforskningsinstituttet. Maneten har trolig kommet hit som blindpassasjer i ballastvann fra store skip. Den hører egentlig hjemme på Østkysten av USA.