Ny kraftledning til Hvaler

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tillatelse til å bygge en ny kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler.

Sjøkabel

Den nye kraftledningen til Hvaler skal etter planen legges under bakken.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Ledningen skal bygges som jordkabel i gang- og sykkelvei, men kan bli bygd som en kombinasjon av luftledning og jord- og sjøkabel dersom Hafslund og kommunene ikke blir enige om kostnadsfordelingen innen 1. januar 2018.

Fornøyd ordfører

Hvalerordfører Eivind Norman Borge ble oppringt av saksbehandleren i NVE onsdag formiddag og fikk beskjeden. Det er nå et år siden Fylkesmannen i Østfold støttet forslaget om en ny jordkabel som skulle bygges i kombinasjon med ny gang- og sykkelvei.

– Det er særdeles gledelig og jeg har også blitt informert om at det er gitt anledning til å utarbeide to alternativer, enten jordkabel eller luftledning, sier Borge.

Hvorfor er det viktig med en jordkabel?

– Det er veldig viktig fordi disse ledningene i luftstrekk skal gå over fantastiske naturområder. Særlig over Stokken er dette et problem med dominerende ledninger i lufta.

Forutsetningen er at Hvaler og Fredrikstad blir enig med Hafslund om utgiftene til dette. Borge er optimistisk med tanke på jordkabelen i gang- og sykkelstien, og Hvaler har allerede lagt inn 70 millioner kroner i budsjettforslaget.

– Det gjenstår å se om det løser seg, men det er det som er utgangspunktet og målet er at vi skal bli enige, sier han.

– Viktig med stabil strømforsyning

Avdelingsdirektør i NVE, Rune Flateby, påpeker viktigheten av en ny og bedre kraftledning til Hvaler.

- Det er viktig å sikre god og stabil strømforsyning på Hvaler. Jordkabel i gang- og sykkelsti vil gi små ulemper for omgivelsene utover anleggsarbeidet og arealet som gang- og sykkelvei krever.

Den nye 132 kV kraftledningen skal erstatte dagens 52 kV kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner i kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Tillatelse også til luftledning

For å sikre at Hvaler får god strømforsyning selv om partene ikke skulle komme fram til enighet, har NVE gitt Hafslund Nett tillatelse til å bygge ny luftledning til Hvaler med jord- og sjøkabel på strekningene Kråkerøy transformatorstasjon – Ulvedalen og Tangen – Økholmen.

- For at strømforsyningen til Hvaler skal kunne styrkes så raskt som mulig, har NVE valgt å gi tillatelse også til en luftledning. Luftledningen vil bare bli bygget dersom løsningen med ledning i gang- og sykkelvei ikke lar seg gjennomføre, påpeker Flatby.