Ny kai for Nexans

Kabelfabrikken planlegger for fremtiden.

Nexans i Halden

VIL UTVIDE KAIA. Nexans ønsker å utvide kapasiteten ved eget anlegg, slik at to båter kan lastes samtidig.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kabelfabrikken Nexans i Halden har satt igang en detaljregulering av fabrikkområdet på Knivsø.

Et varsel om reguleringsplanene, som er sendt offentlige myndigheter i Norge og Sverige, forteller at Nexans ønsker å legge til rette for et større parkeringsanlegg og fremtidig utvidelse og tilrettelegging av kaiområdet i to deler.

Fra før av er det en rundt 50 meter lang kai ved fabrikken.

Fabrikksjef Wilhelm Frydenberg sier til nrk.no at reguleringsplanene for Knivsø dreier seg om en modifikasjon av eksisterende anlegg.

Les også:

Nexans Skagerrak

FORTSETTER Å BRUKE HALDEN HAVN. Nexans vil fortsette å bruke Halden havn, i tillegg til å utvide kapasiteten på egen kai.

Foto: Rainer Prang

To båter ved egen kai

Tidligere i år sa ansvarlig for lasting av kabler ved fabrikken at han fryktet at Halden kommunes planer for å legge den 450 meter lange kaia på Mølen, og bygge en ny havn på Sauøya, ville skape problemer for Nexans.

Begrunnelsen var at Nexans har behov for å kunne ha to skip liggende mens lasting av kabler pågår.

Nexans ønsker nå selv å etablere kaikapasitet på eget område, der to skip skal kunne lastes samtidig.

- Vi ønsker på sikt å kunne legge til rette for lasting av to båter ved kaianlegget her ved fabrikken, sier fabrikksjef ved Nexans i Halden, Wilhelm Frydenberg.

Les også:

Mølen havn, Halden

MØLEN LEGGES NED. Den offentlige havna på Mølen (bildet) har kaikapasitet på 450 meter og skal legges ned til fordel for en ny kai på Sauøya.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vil fortsatt bruke kommunal havn

Frydenberg sier at utvidelsen av bedriftens eget kaianlegg på Knivsø ikke vil føre til at Nexans får mindre behov for den offentlige havna i Halden.

- Den aktiviteten vi utvider for, å spole kabel direkte om bord i skip og lektere, foregår i dag kun ved fabrikkens havn og vil ikke bli flyttet, sier han.

Nexans er ledende i verden på produksjon av sjøkabler til kraftoverføring, kabler til bruk mellom plattformer og umbilicals til offshore-industrien, og har ordrereserver verdt flere milliarder kroner.

- Jeg antar at det kan komme en økning i behovet for bruk av den offentlige havna, i takt med at oppdragsmengden i Halden øker, sier Wilhelm Frydenberg til nrk.no.

Tilfreds med kommunens orientering

Da ansvarlige for kabelomlastingen ved Nexans fabrikk i Halden meldte sin skepsis til en eventuell ny, og mindre havn på Sauøya, kom bedriftsledelsen og Halden kommune på banen, for å fortelle at en ny havn på Sauøya ikke blir dårligere enn på Mølen.

I forbindelse med bedriftens fremtidige behov for den offentlige havna i Halden, sier fabrikksjef Wilhelm Frydenberg at han er godt fornøyd med den orienteringen han har fått fra kommunen om planene for ny havn i Halden.

Kabel

STORE PÅ KABEL. Nexans er ledende i verden på produksjon av spesialkabler til undersjøisk bruk og offshore.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil flytte småbåthavn

Omreguleringen av området ved fabrikken består i å foreta ytterligere utfylling ved fabikken mot sjøsiden.

Videre foreslås det å endre løpet for en bekk på stedet ved å forskyve et
naturområde, for dermed å kunne utøke dagens parkeringsområde.

I den forbindelse forutsettes krav til utforming av ny bekk med sten og grus tilrettelagt for fisk, samt tre dammer, og at dette arbeidet skal planlegges og gjennomføres i samråd med fiskeriforvalteren.

Det foreslås også en utvidelse av området i sjø, og dermed må et eksisterende privat småbåtanlegg flyttes, for at det skal kunne bli en utvidelse av kaiområdet for Nexans.

Strømstad gir grønt lys

I og med at Sverige ligger på andre siden av Ringdalsfjorden, representert med Strømstad kommune som nabo, er både norske og svenske myndigheter varslet om utvidelsesplanene.

Fristen for å komme med uttalelser til reguleringsendringene er satt til 13. mars i år.

Strømstad kommunes Miljö- og byggnämnd har allerede håndtert saken, og har ikke innsigelser til planene.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Halden kommune i fjor. Området er avsatt som "Eksisterende byggeområde - blandet", "LNF1" (i nord-øst) og "sjø" i kommuneplanens arealdel.

Reguleringen er dermed også et innspill til igangværende rullering av arealdelen til kommuneplan for Halden.