Hopp til innhold

Ny jernbanebru over Rolvsøysund

Jernbanebrua mellom Greåker og Rolvsøy vil få et betydelig løft neste år.

Innenfor Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett er det avsatt midler til fornyelse av Rolvsøy jernbanebru ved Greåker på Østfoldbanen.

Det opplyser Irene Johansen, stortingsrepresentant for Østfold AP og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Vil koste 130 millioner

Den totale kostnaden for å fornye brua anslås til 130 millioner kroner. Det er særlig brufundamentene som trenger fornying. 

- I neste års statsbudsjett er det satt av 45 mililioner kroner til brua over Rolvsøysund, sier Johansen.