Ny jernbane tar tid

Bane Nor kan ikke si når ny jernbane vil stå klar gjennom Østfold. I år er Østfoldbanen 140 år. Nå planlegges ny jernbane for de neste hundre årene, men utbyggingen er utfordrende og kostnadene store. Lars Berge, områdedirektør i Bane Nor tror likevel reisende vil merke bedringer i løpet av få år. Leder i Jernbaneforum Øst, Siv Henriette Jacobsen mener ny jernbane til Sarpsborg bør stå klar innen 2029 slik Stortinget har vedtatt.