Hopp til innhold

Ny gjennomgang: Siktet dommer har avsagt dom i seks overgrepssaker

Oslo tingrett har gransket dommeren som selv er siktet for å ha lastet ned overgrepsmateriale. Han har ledet retten i seks saker som omhandler overgrep mot barn, viser undersøkelsen.

Oslo tingrett fredag 9. februar

En mangeårig dommer i Oslo tingrett har sagt opp sin stilling etter at han ble siktet for besittelse av overgrepsmateriale mot barn.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

I forrige uke ble det kjent at en dommer i Oslo tingrett er siktet for besittelse av overgrepsmateriale.

Dommeren nekter straffskyld, og har fratrådt sin stilling.

Advokat i Barneadvokatene, Thea W. Totland, gikk dermed ut og krevde en gransking av alle relevante saker der den aktuelle dommeren hadde vært involvert.

Seks straffesaker

Nå har Oslo tingrett gjennomgått disse sakene og kommet frem til at dommeren som er siktet har de siste fem årene:

  • Ikke behandlet noen barnevernssaker
  • Ikke behandlet noen foreldretvistesaker eller andre saker etter barneloven der mulige overgrep mot barn har vært et tema
  • Avsagt dom i seks straffesaker som dreier seg om overgrep mot barn. Fire av disse sakene har senere vært behandlet i lagmannsretten, én er tilståelsessak og én er henvist til ankeforhandling i lagmannsretten.
Sorenskriver Yngve Svendsen

Sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett.

Foto: NRK Sorlandet

– Samtlige avgjørelser er oversendt Advokatforeningen, som er uavhengig og representativ for både forsvarere, bistandsadvokater og prosessfullmektiger i sivile saker, sier sorenskriver Yngve Svendsen til NRK.

– Advokatforeningen har gått gjennom materialet, og vurdert det slik at det ikke er behov for å varsle partenes advokater i de aktuelle sakene. Det samme materialet er også oversendt Riksadvokaten, sier Svendsen videre.

Fornøyde med gjennomgang

Advokat Thea W. Totland i Barneadvokatene er glad for at Oslo tingrett tok deres henvendelse om å granske sakene til den siktede dommeren på alvor.

Thea W. Totland

Advokat Thea W. Totland i Barneadvokatene.

Foto: Privat

– Vi er fornøyde med en rask og effektiv gjennomgang av Oslo tingrett, selv om de med fordel kunne gått enda lenger tilbake i tid enn de fem siste årene.

– Det er positivt at den siktede dommeren ikke har hatt befatning med sivile saker, der seksuelle overgrep var et tema. Det er mindre komplisert å gå inn i straffesaker enn foreldretvistesaker, eller barnevernssaker, sier Totland.

Kripos etterforsker

Dommeren er siktet for overtredelse av straffeloven § 311 første ledd, som omhandler å ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, ifølge en pressemelding fra politiet.

Politiet skriver videre at det har blitt gjennomført ransaking i saken og at etterforskningen blant annet består i å gjennomgå beslag.

Riksadvokaten har besluttet at Kripos skal etterforske saken.