Ny generalinspektør for Luftforsvaret innsatt på Rygge

Brigader Per Egil Rygg ble i dag innsatt som generalinspektør for Luftforsvaret med generalmajors grad.

Påtroppende og avtroppende generalinspektør i Luftforsvaret

Påtroppende generalinspektør i Luftforsvaret Per Egil Rygg (t.v.) og avtroppende Finn Kristian Hannestad.

Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

Innsettelsen ble gjennomført ved en høytidelig seremoni med overflyvning av F-16 jagerfly på Rygge flystasjon i morges.

Brigader Per Egil Rygg ble utnevnt til generalmajor og generalinspektør for Luftforsvaret i statsråd 14. mars 2014.

– Generalmajor Rygg burde være kjent for alle dere, siden han kommer stillingen som sjef for Luftoperativt inspektorat. Han kjenner selvfølgelig Luftforsvaret meget godt allerede, sa Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under innsettelsen.

Ser frem til jobben

Per Egil Rygg startet sin karriere i Luftforsvaret i 1983 som flyger på F-16. Han har vært vingsjef, skvadronsjef, gruppesjef og luftvingsjef for 132 luftving i Bodø mellom 2007 og 2012.

Generalinspektør Luftforsvaret

Avtroppende generalinspektør Finn Kristian Hannestad holdt tale.

Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

Han fikk i tillegg oppdraget med å lede Forsvarets del av havarikommisjonen etter flyulykken på Kebnekaise 15. mars 2012.

– Han kjenner de operative krav som stilles til Luftforsvaret meget godt, og har alle forutsetninger for å påta seg de oppgavene og utfordringene som ligger i tiden fremover, fortsatte Bruun-Hanssen.

Den nye generalinspektøren sier til NRK at han ser frem til å lede Luftforsvaret videre i den store omstillingen de nå er midt oppe i.

– Dette er noe jeg virkelig gleder meg til, men samtidig er jeg veldig ydmyk for oppgaven. Luftforsvaret er inne i en svært krevende prosess. Det er faktisk den største endringen siden Luftforsvarets opprinnelse. Dette er krevende og går over veldig mange år. Men vi er en organisasjon som er vant til å håndtere ting på en effektiv og rask måte, og det skal vi fortsette med.

Created by InfoDispatcher