Ny firefelts forsinket

Ny firefelts vei mellom Fredrikstad og Sarpsborg får byggestart tidligst i 2021, skriver Fredriksstad Blad.
Ønske fra Fredrikstad kommune om at en av rundkjøringene skal ha fire armer istedenfor tre har ført til at arbeidet med reguleringsplane tar lengre tid enn forventet. Dermed kan reguleringsplan for fylkesvei 109 tidligst bli vedtatt neste vår.

Kart som viser dagens fv 109 i rødt og en framtidig vei i sort og grønt
Foto: Staten vegvesen