Hopp til innhold

Ny E18 vestover henger i en tynn tråd

Regjeringen vil ikke si ja til nye prosjekter i Oslopakke 3 før inntektene og utgiftene i pakka er gjennomgått på nytt.

E18 ved Sandvika

Ny E18 vestover skal få bukt med køproblemene blant annet her ved Sandvika i Bærum.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

Det kan få konsekvenser for selve bærebjelken i tidenes største norske samferdselspakke, nemlig ny E18 vestover.

Et veikryss mellom Mosseveien og Sydhavna er det eneste nye store Oslopakke 3-prosjektet i statsbudsjettet for 2011.

►Les alt om statsbudsjettet 2011 i Oslo og Akershus

– Må foretas ytterligere avklaringer

Samferdelsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Overføringer til kollektivtrafikken og forlengst igangsatte prosjekter som veisystemet i Bjørvika, ny ring 3 Sinsen - Ulven og Kolsåsbanen stikker allerede av med mer penger enn det bompenger og statlige midler dekker.

En halv milliard kroner må derfor lånes, med sikkerhet i framtidige bompengeinntekter.

For å skaffe penger til enda flere nye veier har det borgerlige flertallet i Oslo bystyre og Akershus fylkesting lagt en plan der gjelda tårner seg opp fram til 2014.

Den planen vil ikke samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sette sitt godkjenningsstempel på.

– Vi kvitterer ut de lokale vedtakene som er gjort og som gjelder 2011, inklusiv muligheten til et låneopptak på 500 millioner. Men det må foretas ytterligere avklaringer både når det gjelder inntekter, utgifter og dermed også prosjekter utover 2011. Vi har derfor varslet at vi kommer med en egen sak til Stortinget når ting er mer avklart, sier Kleppa.

Vil komme tilbake til saken

Det i særklasse største pengesluket i årene som kommer er ny E18 vestover. Om E18 står i fare vil Kleppa overhodet ikke spekulere i.

– Både E18 og andre forslag er enkeltsaker som går inn i saken vi vil komme til Stortinget med når ting er med avklart, dirt ministeren.

– Tror du E18 vestover kan bli redusert i omfang eller utsatt i forhold til de planene som foreligger?

Heikki Holmås

Heikki Holmås

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Jeg vil ikke forskuttere noe.

– Men du avviser det ikke?

– Jeg vil verken avvise eller forskuttere noe som helst, sier Kleppa.

Heikki Holmås fra regjeringspartiet SV er derimot krystallklar på at pengemangelen i Oslopakke 3 må få konsekvenser for E18 vestover.

– Det er for mange kostnadskrevende prosjekter, som for eksempel E18, så her må det gjøres en prioriteringsjobb, sier Holmås.

Les også: Ny E18 vil øke trafikken

Mener E18 fortsatt er sentral

Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen

Leder for styringsgruppa for Oslopakke 3, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, avviser derimot at E18 står for fall.

– Det tviler jeg sterkt på. Den er en vesentlig del av det politiske grunnlaget for Oslopakke 3. Departementet sier i sitt forlag til statsbudsjett at E18 skal bygges ut.

Departementet sier derimot ikke når E18 skal bygges ut eller om det blir full utbygging eller bare for eksempel en tunnel forbi Sandvika.

– De konkrete planene må vi selvfølgelig komme tilbake til, men jeg legger til grunn at E18 fortsatt er en sentral del av Oslopakke 3, sier Gustavsen.

Sjekk hele Oslo-budsjettet

Sjekk hele Akershus-budsjettet

Les også: – E18 sniker i køen | - Uaktuelt å skrinlegge E18