Ny bok om D/S Turisten

Arbeidene med oppussingen av damskipet Turisten pågår for fullt, og parallelt pågår planlegging av ny bok til skipets hjemkomst i juni neste år.

D/S Turisten ved Krappeto

D/S Turisten ble stiftet i 1997 og i vedtektene heter det for stiftelsen at formålet er å heve, restaurere og få dampskipet godkjent for trafikk på Haldenvassdraget. Skipet skal så langt det er mulig settes i den stand det var i under kongebesøket (Kong Haakon) i 1909. Her ligger D/S Turisten ved Krappeto i Haldenvassdraget. ARKIVFOTO

Foto: D/S Turisten-prosjektet

- Vi har vært så heldige at vi har fått Arvid Johanson til å skrive en ny bok om D/S Turisten, og den utkommer høsten 2009, sier Thor Østensvig som er prosjektleder for gjennomføringen av D/S Turisten-prosjektet.

Den gamle boka, ”I Turistens kjølvann” , som Johansson har skrevet ble utgitt i 1985, er utsolgt og den nye boka er beregnet utgitt høsten 2009.

- Den nye boka skal, i tillegg til innholdet i boken fra 1985, også inneholde historien om hvordan man hentet opp båten fra vannet, pusset den opp og satte den ut igjen , forteller Østenvig til NRK.

En fantastisk båttur i innlandet

D/S Turisten i Ørjeelva

D/S Turisten vender tilbake i Haldenvassdraget sommeren 2009. Hun skal gjennom driften være tilgjengelig for allmenheten og bidra til næringsutvikling i regionen som er knyttet til Haldenvassdraget.

Foto: D/S Turisten-prosjektet

D/S Turisten ble bygget ved Nylands Verksted, Christiania 1887.

I 1887 ble D/S "Turisten" satt inn i fart i vassdraget. Den sørget for transport både av folk og fe fra Tistedal i Halden og helt opp til Hølandsbygdene i Akershus.

Siden levde den opp til sitt navn som turistbåt, og rundturen gikk med den smalsporede jernbanen "Tertitten" fra Sørumsand til Skullerud, og så med "Turisten" fram til Tistedal og tog tilbake til Oslo. En populær tur.

Men i 1950-årene endret reiseformene seg. Oppslutningen avtok, og i 1963 gikk siste reis.

I 1967 ble båten senket til bunns i Femsjøen, fremfor å bli rehabilitert av de daværende eierne.

Opp av vannet etter 30 år

D/S Turisten ble lokalisert i Femsjøen og hevet i 1997.

Forretningsmennene Alf Ulven og Tor Axel Woldberg fra Aremark har bidratt økonomisk til at D/S Turisten kunne heves og sendes til restaurering hos skipsverftet Hansen & Artzen i Langesund.

Gårdbruker Thor Østensvig, som er bosatt i Aremark, har vært prosjektleder for gjennomføringen av D/S Turisten-prosjektet, og sitter også i styret for D/S Turisten.

Han forteller til NRK at han selv var passasjer på D/S Turisten som barn, da hun gikk helt opp i Aurskog Høland.

Thor Østensvig

Gårbruker Thor Østensvig fra Aremark har vært prosjektleder for D/S Turisten-prosjektet. Nå er oppussingen av skipet i en sluttfase, og han ser frem mot sommeren 2009, når D/S Turisten er tilbake i Haldenvassdraget.

Foto: Privat / NRK

- Vi fikk en tur med "Tertitten", slik det var vanlig den gangen, og det var en fantastisk tur for oss barna, sier han.

Han var selv 13 år, da han fikk tatt sin første tur, og turen ble gjort høsten 1945.

Femsjøens dronning kommer tilbake

Neste sommer skal D/S Turisten igjen seile på Haldenvassdraget. Det ligger an til en storslått ankomst, når skipet kommer til Halden fra havet og deretter fraktes til Haldenvassdraget på trailer.

Detaljene i forbindelse med ankomsten er foreløpig ikke helt på plass, men Østensvig forteller at både hevingen, restaureringen og tilbakekomsten skal med i Arvid Johansons bok.

- Det er viktig at vi får dokumentert dette i høyeste grad levende kulturhistoriske prosjektet på en god måte. Vi er sikre på at Arvid Johanson vil lage en bok som blir lesverdig for mange flere enn de som har et forhold til Haldenvassdraget og D/S Turisten, sier Østensvig.

Det er samlet en egen redaksjonsgruppe rundt bokprosjektet, og Aremark kommune garanterer økonomisk for utgivelsen av boka.

- Bokutgivelsen er et spleiselag, og vi regner med å kunne utgi boken høsten 2009, noen måneder etter at "Femsjøens dronning" er tilbake i Haldenvassdraget, sier Østensvig.

Arvid Johanson

For mange er Arvid Johanson kjent som rikspolitiker med fortid fra Stortinget og som mangeårig redaktør i Halden Arbeiderblad.

Johanson har også gitt et betydelig bidrag til å bevare lokalhistorien gjennom en rekke bokutgivelser.

"Grenseland i ufredsår" er en av hans mest kjente bøker. Her beskriver han livet i Halden og omegn under den annen verdenskrig.

Hans bok fra 1985, "I Turistens kjølvann" tar for seg historien om Halden-kanalen og D/S Turisten.

Boken er helt utsolgt og en ny bok om skipet vil trolig være en sikker suksess med den voldsomme interessen som er for lokal litteratur i Halden og omegn.