Ny bioetanolfabrikk på Follum: – Gledelig, sier næringsministeren

Energiselskapet St1 vil blåse nytt liv i det gamle fabrikkanlegget på Follum i Hønefoss når de nå har inngått en avtale om å bygge en bioetanolfabrikk. Næringsminister Monica Mæland sier det er gode nyheter for norsk skogindustri.

NORSKE SKOG

HØNEFOSS: Dersom styret i Norske Skog får det som de ønsker blir en av de tre papirmaskinene på Follum nedlagt. Det medfører at 60 personer mister jobben.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Intensjonsavtalen med Treklyngen/Viken Skog innebærer bygging av det første fullskala produksjonsanlegget for bioetanol på norsk jord, opplyser Treklyngen/Viken Skog.

Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog-konsernet med ansvar for utvikling av fremtidens skogindustri. Treklyngen har allerede varslet storsatsing på produksjon av avanserte bioenergiprodukter og ønsker en effektiv verdikjede på tomta der papirfabrikken på Follum lå tidligere.

Gir flere arbeidsplasser i skogindustrien

Monica Mæland

GLAD: Næringsminister Monica Mæland (H) er svært glad for at det nå blir et produksjonsanlegg for bioetanol på norsk jord.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det vil gi nye arbeidsplasser i skogindustrien, og i tillegg er dette arbeidsplasser hvor det skal utvikles nye og miljøvennlige produkter, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NRK.

Hun innrømmer at industrien står overfor utfordringer knyttet til ny industri og en voldsom digitaliseringsbølge, men hun har likevel troen på at de skal få gjennomført et grønt skifte.

– Hva vil dette bety for norsk skogindustri?

– En slik fabrikk er beregnet til å gi direkte arbeidsplasser fra tolv til tjue personer. Det vil også indirekte gi flere arbeidsplasser gjennom lokale leverandører.

Biodrivstoff

Målet er å bruke allerede eksisterende industriell infrastruktur i byggingen av etanolanlegget i industriområdet på Follum. Anlegget vil få en produksjonskapasitet på 50 millioner liter bioetanol fra cellulose fra rester av lokal skogsindustri.

Drivstoffet er ment for transport, og skal blandes inn i bensin i henhold til myndighetenes varslede krav om økt fornybarandel i drivstoff.

– Dette prosjektet gjenspeiler mulighetene vi ser i Norge til å produsere og tilby biodrivstoff som etterlater seg et svært lite CO2-avtrykk, og erstatte fossilt drivstoff for å møte energibehovet til transport på en bærekraftig måte, sier Mika Wiljanen, administrerende direktør i St1-selskapet Smart Fuel AS.

Målet er å være i gang med produksjon av det miljøvennlige drivstoffet fra 2020, men både St1 og Viken Skog sier det erfaringsmessig kan ta opp til fem år før et slikt anlegg er i drift, blant annet på grunn av uforutsigbar saksbehandlingstid.

Investeringsbeslutningen skal fattes innen 2018.

– Norge har et konkurransefortrinn

Også Mæland er enig i at biodrivstoffet vil bli viktig i tiden fremover.

Det er miljøvennlig drivstoff, og vi skal bevege oss mot et lavutslippsamfunn. Det vil komme nye miljøkrav og da kan Norge ha et klart konkurransefortrinn fordi vi utvikler nye miljøvennlige produkter som verden vil etterspørre fremover.

Monica Mæland

– Vi jobber både med en industrimelding og en bioøkonomistrategi i regjeringen nå. Det handler om å møte de store teknologiske utfordringene og samtidig gjennomføre et grønt skifte.

Opptrapping

Stortinget har allerede bedt regjeringen legge fram en plan for opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff fram mot 2020.

Dersom Norge skal være i stand til å kutte klimagassutslippene med 40 prosent fra 1990-nivå i innen 2030, er man helt avhengig av en forutsigbar biodrivstoffpolitikk, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog.

– Nå er det viktig at norske myndigheter opprettholder en forutsigbar politikk om økt innblanding av biodrivstoff i veitrafikken, og at det tilrettelegges for at miljøvennlig, norskprodusert drivstoff kan komme inn på markedet, sier Breivik.