Ny avgift verst for Østfold

Sukkeravgiften er verst for Østfold. Det mener NHO. Fordi vi er så sårbare for grensehandel, kan avgiften slå kraftig ut for både industri og handel her i fylket, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen