Hopp til innhold

Ny grøntstrid på Huseby

Ambassadetomta i Husebyskogen er tapt for naboene. Men nå blusser striden om erstatningsarealer opp igjen.

Margrethe Geelmuyden skuer ut over det som var friområdet hun kjempet for i så mange år.

Margrethe Geelmuyden skuer ut over det som var friområdet hun kjempet for i så mange år.

Foto: Olav Juven

På Huseby er det nok en gang stridigheter rundt byggingen av USAs ambassade. Ett av friområdene som naboene ble lovet som erstatning for ambassadetomta, står nemlig i fare for å bli bygd ut med boligblokker.

Lovet grønt-områder

Oslo kommune lovet at de 40 målene amerikanerne legger beslag på, skal erstattes med friområder andre steder i nabolaget. Et av disse er sju mål vest for Gardeleiren.

Problemet er at de tilhører en eiendom der den private utbyggeren Overkommandoen AS ønsker å bygge mellom 250 og 300 leiligheter.

De kjøpte tomten i 2004, og ble sjokkert da daværende byutviklingsbyråd Grethe Horntvedt fra Høyre lovte bort deres eiendom til fordel for ambassaden.

– Vi synes den gang, og fortsatt, at de er totalt urimelige. Man kan ikke behandle private gårdeiere på den måten i en rettsstat som Norge, sier Lars Windfeldt som er investor sammen med Høegh Eiendom.

Les også: Ambassadesaken er over

Store konsekvenser

Konsekvensene dersom investorene mister området de har kjøpt er enorme, og Windfeldt synes det er merkelig sett i lys av Oslo skrikende behov etter ledige tomter for boligutbygging.

– Vi har regnet på at dette sannsynligvis kommer til å redusere utbyggingspotensiale med minst halvparten, slik at konsekvensene blir ganske store for oss, forklarer Windfeldt.

Hør om striden her

Hør om ambassade-striden her.

Konflikten er kommet til overflaten fordi utbyggingsplanene nå er til behandling i Oslo kommune. Aksjonssjef for Aksjon Vern Husebyskogen, Margrethe Geelmuyden, forventer likevel at løftet om friområde på Overkommandoens eiendom blir holdt.

– Vi forventer selvfølgelig at byrådet står fast ved det løftet de ga så tindrende klart før behandlingen av ambassadesaken. Det var noe de lovet nærmiljøet, byen og bystyret og det må de stå ved.

Les også: Ambassademotstanderne tapte.

Alle har rett til vurdering

Nåværende byutviklingsbyråd (Høyre), Bård Folke Fredriksen har havnet i en knipe, men lover at begge alternativer blir utredet.

– Kommunen sikrer nå at det også eksisterer et alternativ i saken som ble lovet i forbindelse med ambassadesaken. Så får byrådet og bystyret ta stilling til det når saken er tilstrekkelig opplyst, sier Fredriksen.

Han ønsker imidlertid ikke å si noe om hvilket alternativ de ønsker å gå for.

– Vi forhåndskonkluderer ikke i reguleringssaker, alle har rett på å få sine forslag vurdert.

Aksjonssjef Geelmuyden på sin side, kritiserer byrådet.

– Jeg er veldig overrasket over at det som før var et helt tydelig løfte om erstatningsarealer nå plutselig omtales som et forslag til erstatningsarealer. Det er helt uakseptabelt og vi forventer at byrådet holder sitt løfte, sier Geelmuyden.

Sketipske til byggingen

Naboene på Huseby har hele tiden vært kritisk til at ambassaden skal legges dit. Grunnen er frykten for terrorangrep og at området mister sin viktigste grønne lunge i Husebyskogen.

– Jeg synes det er enormt stort, og det er ingen som skjønner hva de skal med all den plassen og hvorfor det var nødvendig å ødelegge et så stort område, sier Geelmuyden.