I 2020 skal ingen drosjer forurense

Byrådet vil at Oslos drosjer skal være forurensningsfrie i 2020. Oslo Taxi er positive til strenge miljøkrav, men tviler på at målet er realistisk.

Hybridbiler i drosjenæringen

Drosjeeier Martin Furmyr og informasjonssjef Lars Dolva i Oslo Taxi mener at hybriddrosjer er det beste miljøalternativet på kort sikt.

Foto: Olav Juven / NRK

Taxinæringen må leve med knallharde miljøkrav i årene som kommer, dersom byrådet får gjennomslag for forslaget til ny drosjeforskrift.

– Vi ønsker at det skal være de samme kravene til drosjenæringen som vi har til kollektivtrafikken, hvor målet er at det skal være nullutslipp og klimanøytralitet i 2020, sier miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen fra Venstre.

Drosjene kan da være elbiler, biler med hydrogen eller med biogass.

– For å få til dette så avhenger det av at vi har et godt samarbeid med drosjenæringen om hvordan vi gradvis skal nå disse målene, sier Elvestuen.

Økonomisk

– Først og fremst så er det god økonomi i å kjøre en slik bil, sier drosjesjåfør Marin Furmyr.

Han kjører en av de rundt 30 drosjene tilknyttet Oslo Taxi som har lave utslipp takket være en kombinasjon av bensin- og elektromotor.

I hybriddrosjen høres det ut som du sitter på trikken, og den bruker mindre bensin og er billigere å kjøpe enn alternativene.

– Jeg liker også å være i forkant når det kommer nye ting, sier Furmyr fornøyd.

Han innrømmer at det er en del trangere i hans drosje enn i mange andre, men ser ikke på det som et stort problem.

– Fra mandag til torsdag så kjører vi stort sett bare én passasjer av gangen, sier han.

– Ikke helt realistisk

– Vi synes det er helt naturlig og riktig med et mål om nullutslipp, sier informasjonssjef i Oslo Taxi, Lars Dolva.

Han er positiv til forslaget fra byrådet, så lenge bransjen får tid til å områ seg.

– Vi er nødt til å gå denne veien som by, og vi skal gjøre vårt for å bidra til at Oslo blir en mer miljøvennlig hovedstad, sier han.

Helt tror imidlertid ikke det er realistisk med helt forurensningsfrie drosjer om åtte år.

– Foreløpig er det mange forskjellige variant av drivstoff, eller energibærere, så vi er usikre på om det bare blir ebiler. Null utslipp fra drosjene i 2020 er nok ikke helt realistisk, sier han.

Mest tro på hybridbiler

Den energibæreren som på kort sikt er den beste løsningen for drosjenæringen mener Dolva er hybridbiler, en kombinasjon av elmotor og bensin eller diesel, som ikke trenger å lades.

– Men vi ser også at det nå kommer elbiler som kan fungere som drosjer, og det er veldig spennende.

I dag er det imidlertid bare én hurtigladestasjon i Oslo, men fire til er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten. Ifølge forslaget fra byrådet er det realistisk at det i god tid innen 2020 finnes både bilmodeller og lademuligheter som tilfredsstiller drosjenæringens behov.

Men hybridbiler har også lave utslipp, og kan ifølge byrådet være en løsning på veien for å nå målet om nullutslipp.

– Vi har satt oss et mål om nullutslipp i 2020, også må vi ha et samarbeid med drosjenæringen om hvordan vi gradvis skal nå det målet. Vi har strenge krav, men vi skal selvfølgelig også være praktiske, sier Elvestuen.