NSB: Vurder ferie eller hjemmekontor

Østfoldbanen stenger for all togtrafikk mellom Oslo S og Ski to uker i sommer.

Markedsansvarlig NSB øst, Terje Andersen

Markedsansvarlig for Østfoldbanen Terje Andersen varsler forsinkelser i uke 26 og 31.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Det blir forsinkelser og kundene får en lang reisedag hvis de velger toget, advarer markedsansvarlig Terje Andersen for Østfoldbanen.

For den siste uken i juni og den første uken i august stenger Jernbaneverket for togtrafikk mellom Oslo S og Ski.

Dermed må de 20 000 passasjerene som daglig reiser på strekningen belage seg på å kjøre buss.

–Busser skal vi klare å skaffe, men framkommeligheten i og rundt Oslo blir vanskelig, derfor ber vi folk vurdere å ta seg fri, sommerferie eller hjemmekontor i uke 31 og gjerne også i uke 26, sier Andersen i NSB.

Omfattende arbeider

Arbeidene som skal pågå i sommer er et ledd i bygging av ny Follobane og opprusting av Oslo S.

På spor 12- 19 på Oslo S skal det blant annet skinner og sviller byttes og ny kjøreledning og signalkabler settes opp.

Dette er et ledd i fornyelsen av stasjonen som har pågått i flere år og som blir ferdig i 2017, forteller kommunikasjonssjef for Oslokorridoren Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Ved Ski stasjon skal grunnen forsterkes og det skal lages fundamenter til ny Nordbyveien bro.

–Om kort tid starter sprengningen av Follobanens to tunnelløp ved Langhus, dette arbeidet skal også foregå i sommer, sier kommunikasjonssjef for Follobaneprosjektet, Kathrine Kjelland.

Buss for tog

Når jernbanelinjene stenger setter NSB opp inntil 16 busser for hvert tog som blir innstilt. I uke 26 og 31 blir det kjørt tog fra Halden til Vestby, fra Moss til Ås og fra Mysen til Krogstad, resten av strekningen kjøres med busser.

Passasjerer fra Mysen og Askim som skal til Oslo blir kjørt med tog til Spydeberg og derfra blir det buss.

Når bussene skal kjøre fra Oslo vil de gå 20 minutter før vanlig avgangstid for togene.

For lokaltogene blir det andre opplegg, og Andersen lover kundeveileder og god informasjon på Oslo S, NSBs nettsider og app.

Forventer kø på veien

Andersen mener det ikke er noe alternativ å kjøre buss på hele strekningen, fordi det er fare for køer.

Jernbaneverket stenger også for togtrafikk mellom Lillestrøm og Oslo S den første uka i august. I tillegg er det ene løpet på Brynstunnelen på ring 3 stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

– Det er framkommeligheten på veien som gjør det nesten umulig for så mange å komme fram i rushtiden. Andersen mener det derfor ikke er noen løsning at folk tar bilen.

–Vi skal få dem frem, men møt opp i god tid eller ta en tidligere avgang, oppfordrer Andersen.