NSB lover dobbelt så mange reiser

Men det forutsetter penger i Nasjonal transportplan.

Moss jernbanestasjon

Moss jernbanestasjon er blant de berørte stasjonene dersom regjeringen statser på strekningn Oslo-Fredrikstad.

Foto: Tomas Berger / NRK

NSB lover å doble togtrafikken på Østlandet dersom regjeringen gjør alvor av løftene om en gigantsatsing på jernbanen.

461 færre mil med bil

Det er ventet at togstrekningene Oslo-Skien, Oslo-Lillehammer og Oslo-Fredrikstad er blant de største satsingsområdene når regjeringen legger fram Nasjonal transportplan fredag.

Planavdelingen i NSB har ifølge Aftenposten kommet fram til at dersom det bygges dobbeltspor mellom de store byene på Østlandet, vil togtrafikken dobles fra 35 millioner årlige reiser til 70 millioner reiser.

Det kommer til å medføre at biltrafikken reduseres med 461 millioner kilometer hvert år.

Det er igjen det samme som om alle personbiler i de åtte fylkene som er berørt, skulle stått parkert i 10,2 døgn ekstra hvert år, ifølge beregninger Transportøkonomisk Institutt har gjort for Aftenposten.

CO-2-utslipp vil reduseres med mellom 30.000 og 50.000 tonn hvert år.