For dyrt å sikre seg mot uforutsette hendelser

Det blir for dyrt for NSB å skaffe til veie nok busser for å unngå trafikkaos når det oppstår uforutsett stenging av jernbanestrekninger.

Kornsiloen i Vestby

600 tonn mathvete rant ut og noe av det ble liggende over togskinnene.

Foto: Erik Engen

I hele går var Østfoldbanen stengt mellom Moss og Ås, fordi en kornsilo i Vestby kollapset og innholdet raste ut over toglinjene.

NSB maktet ikke å skaffe nok busser til å ta unna ettermiddagsrushet, og mange passasjerer måtte legge om reiseplanene.

– Vi har vanskeligheter med å skaffe nok busser når det oppstår et akutt avvik for enkelte tog. Vi må faktisk ha så mange som 20 busser. Det blir fort snakk om flere hundre busser for å dekke alle tog og avganger, sier strekningsleder for Østfoldbanen Terje Andersen.

Har ikke busser stående

Terje Andersen, strekningsansvarlig NSB

Strekningsleder ved Østfoldbanen Terje Andersen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

NSB har ingen busser som står klare til å rykke ut dersom det oppstår uforutsett stenging av jernbanestrekninger.

Men de har avtaler som gjør at de kan skaffe til veie et visst antall busser.

– Vi må forsøke å bruke dem etter beste evne, sier Andersen.

Situasjonen som oppstod da kornsiloen i Vestby revnet i går rammet spesielt ettermiddagsrushet.

De reisende ble bedt om å reise på andre tidspunkter for å spre trafikken utover ettermiddagen.

Strekningen åpnet igjen torsdag morgen.

Har ikke råd

Andersen sier NSB ikke har råd til å helgardere seg mot slike hendelser.

– Når vi er inne i en stabil periode hvor trafikken skal gå ordinært, og at vi ikke har noen signaler på at ting skal stoppe opp, så kan vi ikke gardere oss. Det vil medføre altfor store kostnader, og vi kan ikke påføre kundene våre de kostnadene, sier Andersen og legger til:

– Vi må heller ha gode avtaler som gjør at vi kan skaffe til veie busser, som kan dekke det viktigste behovet når noe skjer.