Hopp til innhold

NRK avslører ny giftlekkasje ved søppelfylling: – Veldig skremmende

Skedsmo kommune påsto at forurensningen i vassdraget ikke var giftig. Men eksperter NRK har snakket med sier at vannet er så giftig at det er dødelig for livet i bekken. Nå er naboene redde.

Bekken som renner ut i Nitelva

FORURENSET: Konsentrasjonen av sink i bekken er akutt giftig. Det betyr at organismer dør med en gang de blir utsatt for så høye konsentrasjoner, sier NIVA-forsker.

Foto: Anders Fehn / NRK

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

– Jeg opplever situasjonen som veldig skremmende, sier Helene Sidselrud Stoneman (14).

Hun bor sammen med familien sin rett ved den nedlagte, kommunale søppelfyllingen i Skedsmo i Akershus. De siste årene har det vært en rekke hendelser som har gjort de som bor der engstelige.

Og nå har de fått vite at også bekken og elven er forurenset med giftige stoffer som eksperter mener kommer fra deponiet.

Fra før har de opplevd at huset til familien synker. Det gjør også huset til naboen.

– Jeg har sett skadene på huset vårt. Nå får vi ikke lov å leke på fotballbanen lenger heller, fordi det er funnet kreftfremkallende stoffer der.

Helene Sidselrud Stonemann (14)

REDD: Bak Helene Sidselrud Stoneman ligger gressletten som hun pleide å spille fotball på.– Når det plutselig blir forbudt å være her, så skjønner man hvor ille dette faktisk er, sier hun.

Foto: Anders Fehn / NRK

Det er foreldrene som har bestemt at fotballbanen utenfor huset er forbudt å leke på, etter at det i vår begynte å tyte gift opp av bakken, og barna fikk kraftige utslett.

I tillegg er det funnet eksplosiv gass i flere hus i nærheten.

– Jeg ble redd da det luktet så mye gass at vi måtte ringe brannvesenet. Særlig når man ser at de voksne reagerer så sterkt og blir så nervøse.

Beboerne er lei av å føle at kommunen ikke tar dem på alvor.

Sa utslipp ikke var farlige – var akutt giftige

NRK har over lang tid fulgt situasjonen ved det nedlagte deponiet.

Den gamle søppelfyllingen i Brånåsdalen ble anlagt i 1970 og var i drift til 1991. I fyllingen ligger det blant annet kjemisk avfall.

Nesten 50 år senere, i juni 2018, tok kommunen for aller første gang prøver av bekken som renner under det gamle søppeldeponiet.

Utløp ved Kjellerholen i Skedsmo kommune

MILJØGIFTER: Kommunen har aldri kontrollert om det lekker gift fra bekken som renner ut herfra før sommeren 2018, selv om deponiet har ligget der siden 1970.

Foto: Anders Fehn / NRK

Prøveresultatene viste høye verdier av sink, kobber og bisfenol A.

Likevel konkluderte rapporten og kommunen med at analysen «ikke entydig» viser en påvirkning av sigevann fra deponiet ut i bekken og at sigevannet vurderes til å være «lite toksisk», altså lite giftig.

Videre renner bekken ut i Nitelva, innsjøen Øyeren og Glomma.

Gift som dreper plutselig

Dette ville NRK undersøke nærmere, og tok kontakt med Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

– Konsentrasjonene av sink er akutt giftige. Det betyr at organismer i bekken dør med en gang de blir utsatt for så høye konsentrasjoner, sier Sissel Brit Ranneklev, ekspert på miljøovervåkning hos NIVA.

Sissel Brit Ranneklev

Miljøekspert Sissel Brit Ranneklev mener konsentrasjoner av sink i bekken i Skedsmo er urovekkende høye.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Hva betyr det for bekken og livet der?

– Fisk kan antagelig klare å flytte på seg i tide, men du har en del bunnlevende organismer som ikke kan bevege seg. De vil antagelig dø med en gang.

Mener giftene stammer fra deponiet

Høye konsentrasjoner av sink kan ofte knyttes til veitrafikk. Rett ved bekken hvor prøvene er tatt, ligger den trafikkerte Trondheimsveien i Skedsmo.

Sissel Brit Ranneklev har jobbet mye med veiforurensning, og har blant annet sett på Sandviksvassdraget i Bærum, som er påvirket av veiavrenning.

– Jeg har aldri sett så høye konsentrasjoner av sink der, selv om jeg har tatt prøver der over flere år, sier hun.

Dersom de høye konsentrasjonen av sink kom fra veien i nærheten, burde også prøvene ha gitt utslag på PAH-forbindelser, som er tjærestoffer som dannes fra forbrenning av drivstoff, mener NIVA.

Men det gjør de ikke.

– Denne bekken er etter alt å dømme påvirket av sigevann fra deponiet.

Giftig stoff tyder på deponi-lekkasje

Sigevann er vann som renner gjennom et avfallsdeponi, som blir forurenset av stoffer som lekker fra avfallet. Videre kan vannet spre miljøgifter i naturen.

Bakgrunnen for konklusjonen om at det er søppeldeponiet som lekker ut i naturen er også de høye funnene av stoffet bisfenol A i bekken.

– Sigevann fra deponier er en av de største kildene til bisfenol A i vannmiljøet. Dette skyldes at bisfenol A frigjøres når plast og andre materialer i en søppelfylling brytes ned, sier Ranneklev.

Da det gamle søppeldeponiet ble opprettet i 1970, var det et absolutt krav av det ikke skulle lekke sigevann ut i naturen.

NRK har også vært i kontakt med flere andre eksperter som sier at prøvene fra bekken er svært alarmerende.

– Resultatene er et tydelig bevis på at bekken nedstrøms er forurenset av deponiet, sier blant annet Lars Hem, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Portrettfoto Lars Hem

Professor Lars Hem ved NMBU mener forurensningen helt klart kommer fra deponiet.

Foto: Tone Spieler / VAV

Én prøve er ikke nok

– Sigevann fra deponier er ofte nedbørstyrt. Det betyr at man vil få høyere konsentrasjoner i perioder og lavere konsentrasjoner i andre. Én måling er ikke nok til å si noe om hvordan tilstanden i bekken egentlig er, sier Sissel Brit Ranneklev i NIVA.

For å få et helhetlig bilde må man ta målinger i Nitelva som bekken renner ut i, blant annet sedimentprøver og gjøre flere målinger gjennom året.

Kommunens rapport konkluderte også med at det må tas flere prøver. Den sa også at de var usikre på hvor utslippene kommer fra.

Norconsult sin rapport fra 2018

RAPPORTEN: Her viser rapporten gule verdier av kobber og sink i bekken. Ifølge rapporten skal det bety at én grenseverdi er overskredet. Eksperter mener verdiene i rapporten er akutt giftige.

Tynnslitt tillit

For familien Sidselrud Stoneman, som har deponiet som sin nærmeste nabo, føyer dette seg inn i en rekke av saker som svekker deres tillit til kommunen.

– Tilliten er tynnslitt. Det kan man trygt si, sier Steinar Sidselrud.

Han og flere andre naboer har leid inn både advokat og konsulent, fordi de mener dialogen med kommunen er så dårlig.

– Kommunikasjonen er veldig styrt av kommunens interesser og behov, ikke beboernes. De faglige utredningene virker nærmest som bestillingsverk. Vi stoler ikke på kommunens vurderinger, sier han.

 Steinar Sidselrud

OPPRØRT: Steinar Sidselrud sier han er lei av å ikke bli tatt på alvor. – Det er ikke greit og det skaper ikke trygghet. Dette er ikke noe du ønsker å ha i nærmiljøet hvor du bor med barn, sier han.

Foto: Anders Fehn / NRK

Kommunen beklager feil informasjon

NRK har flere ganger vært i dialog med Skedsmo kommune om rapporten og utslippene i bekken.

Flere ganger har kommunen sagt at utslippene ikke er farlige:

Etter at NRK gjorde kommunen oppmerksom på at utslippene dreper alt liv i vassdraget, fikk kommunen Norconsult til å se på rapporten på nytt.

I begynnelsen av oktober snudde kommunen.

– Beklageligvis ble det gjort en feil i den rapporten. Vanntilstanden ble klassifisert feil i forhold til sink. På bakgrunn av det har jeg dessverre uttalt meg helt feil, sier kommunalteknisk sjef, Birger Marøy, til NRK.

Han sier han skjønner at naboene har problemer med å stole på dem.

– Jeg har en viss forståelse for det. Det er veldig uheldig at noe sånt kunne skje. Men det har skjedd og vi skal prøve å rette det opp, sier Marøy.

Benekter at de prøvde å skjule noe

Norconsult har tidligere ikke ønsket å kommentere saken, og henvist til kommunen.

Nå sier de at det er usikkert hvor forurensningen i bekken kommer fra, og at de ikke kan utelukke at de giftige utslippene kommer fra søppeldeponiet i nærheten.

I en e-post skriver kommunikasjonsrådgiver Benedicte Bratt Jakhelln at de leverer uavhengig rådgivning basert på fakta, analyser og tilgjengelig informasjon.

«Basert på den ene prøven som er tatt av bekkevannet, kan rapporten ikke konkludere med hva som er eventuelle kilder til forurensningen. Rapporten utelukker ikke at deponiet eller spillvann (avløpsvann) kan være mulige kilder til forurensning i bekken».

Kommunalteknisk sjef, Birger Marøy, benekter at de har prøvd å skjule hvor alvorlig forurensningen er.

– Nei, alle tall og verdier er offentliggjort, så dette er ikke et forsøk på hemmelighold fra vår side. Det har skjedd en beklagelig feil, og Norconsult har beklaget dette ovenfor kommunen.

Skedsmo har laget en handlingsplan for hvordan de skal skjerme boligfeltet mest mulig for søppelgass. Det er også vedtatt å gjennomføre flere tiltak.

– Vi skal også fortsette å ta flere prøver i bekken og Nitelva, sier Marøy.

Bekken som renner ut i Nitelva

VASSDRAGET: Bildet viser hvor den forurensede bekken renner ut i Nitelva.

Foto: / NRK

Håper på bedre tider

For familien Sidselrud Stoneman, og de andre naboene til det nedlagte søppeldeponiet, er først og fremst bekymringene rundt helse, hus og fremtid viktigst.

– Det er fint at kommunen skjønner at det ikke er spesielt tillitvekkende at de kommer med feil konklusjoner. Så får vi håpe at de hører mer på oss i fremtiden, sier Steinar Sidselrud.

Familien Sidselrud Stoneman

HOLDER SAMMEN: Familien Sidselrud Stoneman gir ikke opp håpet om at den håpløse situasjonen de er i skal løse seg til slutt. Men det er en stor påkjenning, både fysisk og psykisk. Fra venstre: Helene (14), Philip (16), Kristin, Steinar og Peter (9).

Foto: Anders Fehn / NRK