Norske Skog vil legge ned Follum

Styret i Norske Skog går inn for å legge ned Follum i Buskerud. Dermed mister trolig 356 personer jobben.

Follum Fabrikker

Den videre skjebnen for Follum avgjøres trolig i bedriftsforsamlingen torsdag. Da vil de ta stilling til om bedriften skal legges ned eller selges.

Foto: Hau-maggus/Wikipedia

Fabrikkens endelige skjebne kan bli avgjort torsdag ettermiddag eller kveld, da bedriftsforsamlingen behandler innstillingen fra styret.

Papirforbruket går ned, og markedet faller. Det er mye mindre behov for papir. Derfor måtte vi gå inn for å legge ned den fabrikken som hadde minst forutsetning for å klare seg, sier styreleder i Norske Skog, Eivind Reiten til NRK.no.

Han sier at de ikke hadde tro på at Follum kunne gå med overskudd de nærmeste årene.

– Follum går med underskudd, og det forventer vi at de også vil gjøre neste år. Norske Skog kan ikke risikere å fortsette med en bedrift som ikke kan skape et positivt resultat, sier Reiten.

356 arbeidsplasser står i fare for å forsvinne etter at administrasjonen i Norske Skog i slutten av november anbefalte å legge den tradisjonsrike fabrikken Follum.

– Kan ikke gjøre mer

I dag klokken 10 startet møtet der styret i Norske Skog skulle ta stilling til administrasjonens forslag. Møtet fant sted på hovedkontoret til Norske Skog på Oxenøen ved Fornebu.

Fylkesrådmann i Buskerud, Runar Hannevold understreker at han ikke kan gi detaljer om prosessen som onsdag ettermiddag pågikk i Norske Skog-styret, men framholder at det etter tre drøftingsmøter med bedriftsledelsen, ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og Nav ikke er funnet muligheter for fortsatt drift.

Det er heller ikke åpning for å kjøpe seg tid ved å utsette iverksettelsen av et eventuelt nedleggelsesvedtak, slik omstillingslovens paragraf 6 åpner for.

– Da må vi ha et realistisk alternativ for å gå videre, men vi kan ikke se at det finnes noe slikt alternativ. Det er ikke noe mer vi kan gjøre innenfor rammene av omstillingsloven, sier han.

Artikkelen fortsetter under videoklippet.

Video Kjell B. Hansen

Se video:Kjell B.Hansen om Follum

Tjener mer på å legge ned

Ledelsen mener det er mer å tjene på å legge ned Follum enn å selge til Viken til inneværende bud på 280 millioner kroner pluss en eierandel i den nye virksomheten på 15 prosent. Viken understreker onsdag at tross avslaget, står budet fortsatt ved lag.

Ansatterepresentant Inge Myrlund har liten tro på at Norske Skog i det hele tatt vurderer å takke ja til et bud fra Viken Skog.

– Jeg føler at Viken blir holdt for narr av Norske Skog. Snarere tvert i mot tror jeg ikke de vurderer et salg i det hele tatt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Inge Myrlund

De ansattes representant i styret, Inge Myrlund var svært spent før han gikk inn i møtet onsdag formiddag.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Vi trenger ikke flere konkurrenter

Viken understreker onsdag at tross avslaget, står budet fortsatt ved lag. Selskapet framholder at det akter å utvikle alternativ produksjon og bredere virksomhet på Follum etter et kjøp.

Norske Skog krever en forpliktelse fra Viken Skog om ikke å produsere avispapir i fire år etter en overtakelse.

– En aksept av budet fra Viken kan kun skje til en pris som gjenspeiler den virkelige verdien av Follum, samtidig som den nye eieren må legge om produksjonen for ikke å bli en konkurrent. Vi trenger ikke flere konkurrenter og mer papir i markedet. Vi trenger færre konkurrenter og mindre papir, skriver
kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i en e-post til NTB.

Giske på redningsoppdrag

I går besøkte næringsminister Trond Giske de tillitsvalgte og de ansatte ved Follum fabrikker.

Han krever blant annet at forhandlingene om salg av papirfabrikken gjenopptas, i et siste forsøk på å redde de 350 arbeidsplassene.

– Når det finnes en kjøper som er interessert i å drive videre, og når det også har en stor kostnad for Norske Skog å legge ned fabrikken, burde det mulig å gjøre alt man kan for å komme til enighet, sier han til NRK.no.

Hverken fabrikkledelsen eller de ansatte på Follum forstår hvorfor Norske Skog ikke vil selge. Vinglingen mellom et mulig salg eller en nedleggelse i mars har skapt stor usikkerhet på fabrikken.