Norsk lysfenomen fenger USA

Fagfolk ved Høgskolen i Østfold har forsket på lysobjektene på himmelen i Hessdalen. Interessen fra USA har vært enorm.

Mystiske lys i Hessdalen

Høgskolen i Østfold har forsket på lysfenomenet i Hessdalen. Det fenger amerikanerne.

Foto: NRK

Det har vært uvanlig stor trafikk på hjemmesidene til Høgskolen i Østfold de siste dagene.

Enorm trafikk på nett

600.000 amerikanere har besøkt høyskolens hjemmesider.

Grunnen til det er forskningen som har blitt gjort på lysfenomenene i Hessdalen i Trøndelag.

1. mars ble forskningen presentert i TV-serien «Mysterious Science» på National Geographic's TV-kanal i USA.

Studert lysene siden 1983

Lysfenomenene fascinerte en hel verden tidlig på 80-tallet, da de for første gang ble vist på film.

Siden da har forskere ved høyskolen studert lysene.

Høyskolelektor Erling Strand var den som startet opp forskningsprosjektet i Hessdalen i 1983, etter å ha blitt overbevist om at lysfenomenet ikke lot seg forklare på vanlig vis året før.

Radar i fjøs

Siden har Erling Strand installert mye måleutstyr i Hessdalen. Blant annet en spesialbygd radar i et fjøs.

– Vi har radarer som registrerer de lysende objektene. Det rare er at radaren også registrerer objekter som ikke er synlige. Dette er gjerne fenomener som opptrer i forkant av synlige fenomener, forklarer Strand.

Radarekkoene av lysobjektene er ennå ikke forklart.