Norsk Folkehjelp vurderer å utvide mottak

Sykehuset er et av flere alternativer for å skaffe tilleggsplasser til Veumalleen mottak i Fredrikstad.

Sykehuset Østfold, avdeling Fredrikstad

Det kan bli aktuelt å bruke deler av det gamle sykehusbygget i Fredrikstad til å opprette tilleggsplasser til Veumalleen mottak.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Vi vil vurdere det dersom de kan benytte mindre deler av eiendommen, sier Mats Mæland, advokat for den nye eieren av sykehuset i Fredrikstad.

Norsk Folkehjelp har henvendt seg til dem for å undersøke muligheten for å opprette noen plasser i tillegg til de 160 de allerede har i Fredrikstad - fordelt på 100 plasser i et bygg på Veum og 60 plasser andre steder i byen.

UDI har et behov for flere ordinære mottaksplasser i hele landet, men leder for flyktning og integrering i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm sier de ikke vet når de eventuelt blir bedt om å stille med flere plasser.

– Vi sjekker flere muligheter. I og med at det her er snakk om utvidelser av plasser og ikke etablering av et nytt mottak så kan det være fra uker til måneder, men der har vi en dialog med UDI.

Bygger om

Nordic group holding AS overtar sykehuset 1. januar. De har planer om å gjøre om bygningen og bygge om lag 1000 leiligheter.

Mæland sier de vil vurdere å tilby Norsk Folkehjelp 10-30 plasser til ordinært mottak dersom de kan bruke deler av eiendommen som selskapet ikke har bruk for de nærmeste to årene.

– Det som er viktig for oss er å finne botilbud som både er trygge og gode sikkerhetsmessig. Vi vet at et sykehus er et sted hvor mennesker i utgangspunktet kan bo litt over tid. Det vil passe oss.

Hjertholm legger til at Norsk Folkehjelp også er avhengig av at UDI gir dem økonomiske rammer som passer dem.

– Vi skal vurdere det selv om det kanskje er en dårlig forretning. Det har advokat Mats Mæland oppfattet som eierens ønske.

– Vi ønsker å støtte noe som kanskje er bra. Vi anser at Norsk Folkehjelp gjør en god jobb og når vi får en henvendelse fra dem er det selvsagt noe vi vurderer.