Hopp til innhold

Norsk Borreliose senter legger ned

Flått-senteret legges ned, etter at Rolf Luneng ble fratatt legelisensen sin.

Norsk Borreliose senter

Norsk Borreliose senter legges ned fordi lege Rolf Luneng ble fratatt legelisensen sin.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Legen, som tidligere har behandlet blant andre Lars Monsen, ble 2. september fratatt autorisasjonen til å jobbe som lege, av Statens Helsetilsyn.

Årsaken er at helsetilsynet mener Luneng har gitt for store mengder antibiotika i behandlingen av borreliose.

Luneng opplyser selv om nedleggelsen på senterets nettsider i dag, skriver VG.

I vedtaket fra helsetilsynet står det blant annet:

«Legens foreskrivning avviker fortsatt grovt fra de gjeldende retningslinjene for utredning, indikasjon, kombinasjon av antibiotika og malariamedisin, dosering av legemidlene og behandlingen.»

Både pasienter og pårørende ved senteret har protestert på avgjørelsen til helsetilsynet, og forrige uke ble det arrangert en demonstrasjon utenfor Stortinget mot at flåttlegen har mistet autorisasjonen.

Senteret må stenge døren nå i september, da helsetilsynet i vedtak av 2. sept. har bestemt å frata meg, Rolf Luneng, min legeautorisasjon.

Vedtaket er ikke bare en tilbaketrekking av min autorisasjon, det er i like stor grad en fradømmelse av pasientens rett til og behov for medisinsk behandling og mulighetene til å bli friske. Vedtaket er således i strid med det mandat og målsetning HT skal ha i å ivareta pasientenes rettigheter til best mulig behandling.

www.norskborreliosesenter.no