– Norsk atomlagring er i strid med internasjonale krav

Lagringen av norsk atomavfall bryter med internasjonale krav, sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som mener det er akutt behov for nye lagre.

Forskningsreaktoren, JEEP II på Kjeller

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) mener lagringen av norsk atomavfall bryter med internasjonale krav. Avbildet er atomreaktoren på Kjeller, som ble stengt tidligere i år.

Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

17 tonn med atombrensel ligger lagret i Halden og på Kjeller utenfor Oslo. Reaktoren på Kjeller ble lagt ned tidligere i år, mens Halden-reaktoren stengte i fjor. De to hadde da vært i drift siden henholdsvis 1967 og 1958.

Institutt for Energiteknikk (IFE), som eier lagrene, fikk i januar i fjor et pålegg fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om å bygge nye lagre innen juni i år, men det har ennå ikke skjedd.

DSA peker på at lagrene er gamle, og at de ble bygget i en tid med mindre strenge krav. Vanninntrengning og for lite lagringskapasitet er to av årsakene til at de etterlyser nye lagre.

Det skriver Teknisk Ukeblad.

– Dette betyr at sikkerhetsbarrierene ikke er intakte. Dette er bakgrunnen for at DSA har pålagt IFE å gjennomføre tiltak for å utbedre lagringsforholdene til brenselet og å etablere et nytt lager for brukt brensel i tråd med internasjonale anbefalinger og standarder, skriver seksjonssjef Solveig Dysvik i DSA i en e-post til TU.

Krevende arbeid

Institutt for Energiteknikk (IFE) er en internasjonal forskningsstiftelse for energi- og nukleærteknologi, og har drevet atomforskning i Norge i 70 år.

Dette har etterlatt 17 tonn høyradioaktivt avfall som ikke kan kastes på fyllinga.

Deler av det radioaktive avfallet etter Norges atomkraftprosjekter ligger fortsatt i midlertidige lager på Østlandet. Ett av lagrene ligger knapt 500 meter unna en videregående skole.

I begynnelsen av august kom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) med krass kritikk av måten Institutt for Energiteknikk (IFE) lagrer brukt atombrensel.

Da sa avdelingsdirektør ved DSA, Per Strand til NRK at direktoratet var svært bekymret for hvor lang tid det tok å finne bedre lagringsløsninger.

– Disse lagrene er i umiddelbar nærhet til folk, og det er derfor vi tar dette så alvorlig. Det er derfor vi maser om fremdrift, og det er derfor vi ikke gir oss før IFE tar dette på alvor, sa Strand.

IFE fikk frist til 15. august for å oppdatere DSA om fremtidsplanene for de nye lagrene, men ifølge instituttet var «et begrenset antall ansatte med kritisk kompetanse» årsaken til at fristen ikke kunne overholdes.

Instituttet har nå fått en ny frist til 20. september til å legge fram en oppdatert fremdriftsplan.