Norpost begjært konkurs

Post- og distribusjonsselskapet Norpost begjærte seg i dag konkurs. I fjor rustet selskapet kraftig opp for å ta opp kampen med Posten.

Norpost

Norpost har om lag 800 ansatte fordelt på rundt 500 årsverk.

Foto: NORPOST

Norpost Gruppen AS ble startet i Kristiansand i 1984. I dag har bedriften hovedkontor i Oslo. Norpost har distribuert reklame og trykksaker i Norge siden 1991, og levert lørdagsavisene i deler av landet siden i fjor vinter.

Administrerende direktør Geir Trygve Feltstykket sier til NRK at de ikke hadde noe annet valg enn å begjære seg selv konkurs.

– Vi hadde aktive forhandlinger frem til klokken ti i dag, som ikke førte frem. Etter det påfølgende styremøtet meldte vi oppbud. Og nå har bostyrer tatt over.

– Hva skjer med de ansatte?

– Vi har fått beskjed fra bostyrer om at vi skal kjøre drift som normalt og håpe på at vi får på plass en ny eier som kan videreføre virksomheten slik at vi unngår oppsigelser og driftsstans, sier Feltstykket.

De om lag 800 ansatte på de 20 regionskontorene rundt om i landet skal framover møte på jobb som vanlig.

Investerte til kamp mot Posten

I 2016 tok Norpost opp konkurransen med Posten etter at det ble kjent at en ny lov om posttjenester ville liberalisere postmarkedet og åpne for private aktører.

I lys av dette satset selskapet tungt på nytt utstyr og oppbemannet kraftig.

– Vi satset på to distribusjonsrunder i uken fordelt på fire dager og etablerte et nytt distribusjonsapparat. Selskapet signerte kunder sett i lys av at vi skulle kunne konkurrere fullverdig med Posten, sier han.

Men den nye loven ligger fortsatt på vent til behandling på Stortinget høsten 2017.

I mellomtiden har Norpost mistet kunder, blant annet sin største kunde Coop Norge.

– Mens vi har ventet på den nye loven, har vi ikke fått tilgang til dører eller postkassesett inne i bygårder og vi har ikke fått distribuere til de vi ville distribuere til, sier Feltstykket.

Ifølge ham har Posten kjørt hard konkurranse med Norpost på selskapets eksisterende tjenester.

Uhåndterlig gjeld

Norpost har i denne perioden pådratt seg store gjeldskostnader både til leverandører og offentlige myndigheter. Det resulterte videre i at selskapet måtte legge ned en av distribusjonsrundene og si opp 500 ansatte i august 2016.

– Vi har gjort tre runder med investeringer for å forsøke å redde selskapet i påvente av den nye Postloven, men på et tidspunkt klarte vi ikke lenger å føre ansvarlig drift, sier Feltstykket.

Da selskapet Kvikkas overtok distribusjonen av lørdagsaviser i deler av landet fra Posten var det Norpost som fikk oppdraget. Manglende forberedelser på overtakelsen førte til at mange ikke fikk avisene sine levert til riktig tid. Noen steder måtte Norpost bruke taxi for å få posten fram.