Blir Norges lengste jernbanetunnel

Størstedelen av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski blir lagt i én sammenhengende tunnel.

Første spadetak på Ski-stasjon

Magnhild Meltveit Kleppa tok det første spadetaket på Ski stasjon i mai.

Foto: Hallvard Mørk Tvete

Samferdselsdepartementet har nå fastsatt programmet for den videre planleggingen av dobbeltsporet, den såkalte «Follobanen».

– Størstedelen av det nye dobbelsporet på den 22 kilometer lange strekningen Oslo S – Ski skal bygges med én sammenhengende tunnel, med to atskilte løp, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix
Georg Stub

Georg Stub

Slik vil kun tre av de 22 kilometerne med dobbeltspor gå i friluft.

– Tunnelen får en lengde på om lag 19 kilometer og vil bli Norges lengste jernbanetunnel. Det nye dobbelsporet skal også tilpasses en eventuell framtidig høgfartsbane fra Oslo og mot Gøteborg og København, sier Kleppa.

Les også: Ekstra millioner til dobbeltsporet

– Viktig steg for stort prosjekt

Planprogrammet legger føringer for hvilke traséalternativer og løsninger som skal utredes videre. Godkjenningen er skjedd i samarbeid med Miljøverndepartementet.

– Med godkjenningen av planprogrammet er det tatt et viktig steg for et stort prosjekt som vil gi økt kapasitet, kortere reisetid og mer effektiv og miljøvennlig transport, sier Kleppa.

– I tråd med våre ønsker

Ski kommune er svært godt fornøyd.

– Dette er helt i tråd med kommunestyrets vedtak og ønske, nemlig minst mulig inngrep mellom Langhus og Ski og to løp, som betyr betydelig større sikkerhet for passasjerene. Vi snakker her om landets lengste jernbanetunnel, sier ordfører Georg Stub.

Les også: Advarer mot å røre Follobanen

Les flere nyheter fra Oslo og Akerhus. Du kan også følge NRK Østlandssendingen på Twitter og Facebook .