Mange vil bli spesialister i allmennsykepleie

DRAMMEN (NRK): – Dette vil løfte tilbudet til pasientene til et helt annet nivå, mener Sykepleierforbundet.

Sykepleier Anne Frieland undersøker en medstudent under en samling med masterstudentene i avansert klinisk almenn sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge.

UNDERSØKER: Sykepleierne som tar etterutdanning bruker mye tid på masterstudiet til å undersøke, stille diagnose og starte behandling.

Foto: Azad Razaei

Etterutdanningen for å bli avansert allmennsykepleier er populær. De siste to årene har det vært fullt på studiet hos Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og studentene kommer fra hele landet.

Etter endt utdanning skal de spesialutdannede sykepleierne kunne undersøke, stille diagnose og starte behandling.

– Oppgavene til sykepleiere endres og krever mer kompetanse. Det er ikke bare pleie- og omsorg. Stadig mer handler om behandling og oppfølging etter utskriving av pasienter fra sykehus, sier Guro-Marie Eiken, veileder for studiet avansert klinisk allmenn sykepleie ved USN.

Jobber tettere med pasienter

Sykepleiere som tar denne videreutdanningen, har allerede lang erfaring. Men i løpet av de tre årene som ender i en master, lærer de blant annet mye mer om sykdommer og legemidler.

De lærer også å undersøke pasienter på samme måte som legen gjør.

Guro-Marie Eiken er veileder for sykepleiere som tar spesialutdanning i almenn sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge.

HVA FEILER DET DEG?: En virtuell pasient ligger på bordet og veileder Guro-Marie Eiken forklarer hvordan de skal se etter symptomer.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Blir de en slags doktor?

– Nei, de skal ikke erstatte legene, men samarbeide og jobbe tettere med pasientene, sier Eiken.

I USA og mange andre land, er «Nurse Practitioner» en spesialutdannet sykepleier som har en utvidet og selvstendig rolle.

Oppfordret til etterutdanning

Anne Frieland fra Rogaland ble sterkt oppfordret av sine sjefer i kommunen til å ta videreutdanningen som gir grunnlag for søknad om spesialistgodkjenning i allmennsykepleie.

– De ønsket at flere skulle ta denne utdanningen, og jeg synes det virket veldig spennende. Og vi skal bidra til å øke kunnskapen blant kollegaene våre og få opp kompetansen generelt.

Sykepleier Anne Frieland tar en master i avansert klinisk almenn sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge.

SPENNENDE: Etterutdanningen i allmenn sykepleie er spennende synes Anne Frieland som gleder seg til å dele viktig kompetanse med kolleger i Rogaland.

Foto: Azad Razaei / NRK

Spesialutdanningen hun tar nå er ganske ny her i landet. Ved Universitet i Sørøst-Norge, er kullet i høst det første etter at den nye nasjonale forskriften om avansert klinisk allmenn sykepleie kom.

Stort behov for mer kunnskap

Akutt sykepleiermangel gjør at flere kommuner frister med sjenerøse tilbud til unge studenter.

Koronapandemien har også vist hvor viktig det er å ha sykepleiere og sykepleiere med spesialkompetanse, sier fylkesleder Linda Lavik i Sykepleierforbundet.

– Denne spesialutdanningen er det stort behov for, og dette løfter tilbudet til pasientene til et helt nytt nivå.

– Men er det jobber å få etter at de har tatt masterutdanningen i allmenn sykepleie?

– Dette er gull verdt for kommunene. De får en kompetanse til å undersøke, vurdere og sette i verk tiltak. Og det er jo denne utviklingen vi ønsker. At pasienter skal slippe å dra til lege og sykehus, men heller få oppfølging og behandling hjemme.

Sykepleiere som øver på å undersøke og stille riktig diagnose.

UNDERSØKELSESMETODER: Sykepleierne får utvidet kunnskap om undersøkelser diagnoser og behandling.

Foto: Azad Razaei / NRK