Norge sier nei til å ta USAs fly-regning

Amerikanske myndigheter planla å bruke 92 millioner kroner på en oppstillingsplass for kampfly på Rygge. Nå stoppes planene.

Dondal Trump Mark Esper

USAs president Donald Trump (t.v.) jobber for å finansiere byggingen av en mur på grensa til Mexico. Derfor må forsvarsminister Mark Esper legge byggeprosjekter i Europa på is.

Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

– Hvis dere er bekymret, så kanskje dere skulle betale for disse prosjektene. Det bygger også infrastruktur i deres eget land, sier USAs forsvarsminister Mark Esper ifølge Reuters.

For snart to år siden kom nyheten om at USA ville bruke 90 millioner kroner på å ruste opp Rygge flyplass. De ønsket å klargjøre for at fire av deres F-22 Raptor-fly skulle kunne oppbevares, og amerikansk forsvarspersonell har flere ganger besøkt flystasjonen for å forberede byggearbeidene.

Nå skriver VG og internasjonale medier at planene legges på is. Grunnen er at amerikanske myndigheter omdisponerer penger for å få råd til å bygge muren mot Mexico.

Norge vil ikke betale

A U.S. Air Force F-22 Raptor based out of Al Udeid Air Base, Qatar, prepares to connect with a KC-135 Stratotanker during an aerial refueling mission above an undisclosed location in the Gulf

Fire fly av typen F-22 Raptor skulle etter planen få et hjem på Rygge i Østfold. Nå droppes planene.

Foto: Handout / Reuters

Byggingen i Norge er ikke det eneste som står på listen over prosjekter som nå droppes. Amerikanerne har hatt konkrete byggeplaner i en rekke europeiske land for å ruste både seg selv og Nato fra det de mener er en økt trussel fra Russland. Flere av disse planene droppes nå.

Esper ber i stedet de europeiske landene å gjennomføre oppgraderingene selv om amerikanerne ikke lenger vil investere.

Fra norsk side er imidlertid ikke det aktuelt.

«Dette er amerikanske myndigheters planer knyttet til forsterkning av Europa. Det er derfor ikke naturlig for oss å finansiere dette enkeltprosjektet dersom det ikke skulle bli realisert», skriver statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet.

«Vår viktigste allierte»

Det betyr imidlertid ikke at Norge ikke ønsker å planlegge for samarbeid med USA. Skogen understreker tvert imot at USA er «vår aller viktigste allierte».

«Vi ser på nasjonale planer for tilrettelegging for alliert mottak over hele landet i forbindelse med utarbeidelse av fagmilitært råd. Der vil både allierte og nasjonale planer ses i sammenheng», skriver hun.