Norge er verdens mest trafikksikre land

Norge er det første landet i verden noensinne med kun 20 trafikkdøde per millioner innbyggere. For tredje gang på rad er vi mest trafikksikre i verden.

E39 Vesterveien februar 2018

Norge er det mest trafikksikre landet i verden, etterfulgt av Sverige og Storbritannia.

Foto: Svein Sundsdal

106 personer mistet livet på norske veier i fjor. Ikke på 70 år har tallet vært så lavt. Dette gjør Norge til det mest trafikksikre landet i verden.

– En dødsulykke er – naturligvis – en for mange. Men vi er selvsagt glad for at innsatsen som er gjort gir resultater. Utviklingen er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid over tid basert på kunnskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Også Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Østfold er glad for at Norge topper statistikken.

– Det er nok flere faktorer som spiller inn i dette. Bedre biler, bedre veier og bedre opplæring er noe. Men vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå nullvisjonen, sier han til NRK.

Frykter det kan bli hvilepute

Paal-Gunnar Mathisen, Trygg trafikk

Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk er opptatt av at man ikke slutter å gjennomføre tiltak for bedre trafikksikkerhet.

Foto: Trygg trafikk

Mathisen frykter samtidig at når Norge gjør det godt, kan dette bli en hvilepute.

– Men vi jobber hele tiden opp mot politikerne, slik at dette ikke skjer. Det ble for eksempel foreslått å legge ned UP, men politikerne sa nei når de hadde hørt fra de forskjellige faggruppene. Vi står sterkt i Norge, sammen med UP, trafikklærere og vegvesenet, og vil fortsette å jobbe for enda bedre resultater i årene som kommer.

Foreløpige tall for 2017 viser at 770 personer ble drept eller hardt skadet i trafikkulykker i Norge. Dette er en nedgang på tre prosent fra året før.

– Understreker viktigheten av sikkerhetsarbeidet

– Utviklingen er imidlertid ikke like positiv for hardt skadde som for drepte. Dette understreker viktigheten av å ikke slippe trykket på trafikksikkerhetsarbeidet, mener Terje Moe Gustavsen.

I EU dør det rundt 500 personer i trafikkulykker i uka, men også her har det vært en nedgang. Siden 2010 har antallet trafikkdrepte sunket med 20 prosent.

Selv om Norge de siste tre årene har toppet statistikken, er ikke vegdirektøren fornøyd.

– Vi har satt oss ambisiøse mål, som krever kontinuerlig leting etter nye effektive tiltak og at muligheter som den teknologiske utviklingen gir utnyttes. I tillegg må vi fortsette med det arbeidet vi allerede gjør og som vi vet virker. Mye er gjort og mer skal gjøres, sier Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener den gode statistikken ikke må overskygge at det fortsatt er dødsulykker i trafikken i Norge.

Foto: Knut Opeide