Hopp til innhold

Norge blir et tryggere land, mener Werp

Statsbudsjettet gjør Norge til et tryggere land, og i Buskerud er det gode muligheter for å få flere politistillinger. Det mener Anders Werp, nestleder i justiskomiteen.

Mer penger til politiet

Buskerud ligger an til å få flere politistillinger neste år. Det opplyser Anders B. Werp (H) nestleder i justiskomiteen,

I dag ble det klart at regjeringen gjennom statsbudsjettet vil styrke politiet med 350 nye stillinger.

Disse stillingene gir i seg selv vesentlig bedre bekjempelse mot kriminalitet og det styrker samfunnssikkerheten, mener stortingsrepresentant Anders Werp (H) fra Buskerud.

Stillinger i Buskerud

– Hvor mange nye politistillinger blir det i Buskerud?

– Disse 350 nye stillingene blir fordelt av politidirektoratet, ikke av departementet eller av Stortinget. Men det ligger en instruks til politidirektøren om at de nye stillingene skal tildeles de politidistriktene som fra før har vært flinke til å bemanne opp med nyutdannede politistudenter.

– Er det en god nyhet for Buskerud?

– Ja, det er en god nyhet for Buskerud. Og det er et sterkt signal til alle landets politimestere om at man må gi mulighet for at nyutdannede politistudenter kan komme inn i etaten og gjøre den jobben de er utdannet til og motivert for.

Alle stillinger skal besettes neste år, opplyser nestlederen i justiskomiteen.

Tryggere land

I budsjettet får PST en økning på 63 millioner kroner. Pengene skal brukes til generell bemanningsøkning, øke kapasiteten til å drive spaning og gi PST bedre IKT-verktøy.

– Dette sammen med mange andre små og store elementer gjør at Norge blir et tryggere land, sier Werp.

– Det har vært mye snakk om terrortrusselen det siste året, hva er det i dette budsjettet som gjør at Norge nå blir bedre rustet til å møte denne trusselen?

– Det er politiressursen, flere polititjenestemenn og kvinner som utgjør hovedtyngden. Når vi også setter PST i bedre stand til å løse krevende oppdrag øker sikkerheten, sier Werp.

Raskere utsendelse

Statsbudsjettet omhandler innvandring, asylsøkere og hurtig utsending fra landet, som er et mål for denne regjeringen.

– Alle parter er tjent med at vi får en rask behandling av asylsøknader og en rask avklaring også for dem som er her med ubegrunnede asylsøknader. Det er jo slik at en del av disse såkalte ubegrunnede asylsøkerne begår kriminalitet. Det betyr at vi må være mer effektive.