Nordenga bru åpnet i Bjørvika

Fredag ble den hvite Nordenga bru i Bjørvika åpnet for myke trafikanter. Tirsdag var det bilistene sin tur.

Nordenga bru

Brua strekker seg over sporområdet på Oslo S, og binder sammen Schweigaardsgate på Grønland og Bispegata i Bjørvika.

Foto: Erik Engen / NRK

Brua strekker seg over sporområdet på Oslo S, og binder sammen Schweigaardsgate på Grønland og Bispegata i Bjørvika. Brua har ett kjørefelt i hver retning, i tillegg til en separat gang- og sykkelveg.

Med andre ord binder brua sammen nye og gamle Oslo.

– Brua er 164.5 meter lang og 20 meter bred og veier 2100 tonn, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Svein Røed til NRK.

Åpnet for biler

Fredag stod broen endelig ferdig etter 2,5 år.

I første omgang åpnet den for syklende og gående, men fra tirsdag av fikk altså bilistene nyte den nye innfartsåren til sentrum.

Se video: Slik kjører du

Video Nordenga bru åpnet i Bjørvika

Nordenga bru åpnet i Bjørvika

Byggingen av Nordenga bru er en del av E18 Bjørvikaprosjektet, som hadde byggestart høsten 2005. Når Bjørvika er ferdig utbygd vil mellom 15.000 og 20.000 biler passerer broen hver dag.

I løpet av høsten 2011 begynner arbeidet med å rive Bispelokket/trafikkmaskinen. Dette arbeidet gjøres etappevis, noe som innebærer at de ulike rampene vil stenges etter tur.

Den østlige delen, mot Nylandsbrua, skal rives først. Trafikken som nå går her, vil da i stedet ledes over Nordenga bru.

– Hele anlegget er planlagt ferdig i 2015, avslutter Røed.

Her er et bilde av brua i våren 2011, før den var ferdig.

Nordenga bru

Brua skal ta omtrent halvparten av trafikken som i dag går over Bispelokket til Ring 1.

Foto: Elin Marthinsen / NRK