Nok en byråd skal granskes etter brudd på arbeidsmiljøloven

Kontrollutvalget har bestemt at både helsebyråden og miljøbyrådens etater skal granskes etter NRKs avsløringer om brudd på arbeidsmiljøloven.

Tone Tellevik Dahl

GRANSKES: Helsebyråd Tone Tellevik Dahl sin byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid skal også granskes. Hun er ansvarlig for Helseetaten, Velferdsetaten, Sykehjemsetaten og byens 15 bydeler.

Foto: Bård Nafstad / NRK

På et møte tirsdag bestemte Kontrollutvalget at Kommunerevisjonen skal granske etatene til både Lan Marie Berg (MDG) og Tone Tellevik Dahl (Ap).

Kommunerevisjonen er bystyrets kontrollorgan, og undersøker hvordan kommunen drives.

De skal nå se nærmere på hva som er blitt gjort for å skaffe oversikt over brudd på arbeidsmiljøloven i de to avdelingene.

– Flertallet ønsker i tillegg å inkludere byrådsavdelingene for eldre, helse og arbeid i granskingen. Det er et område hvor det er mye turnusarbeid, og hvor helse, miljø og sikkerhet kan stå i fare, sier Ola Kvisgaard, leder av Kontrollutvalget til NRK.

Ola Kvisgaard

Ola Kvisgaard (H) er leder for Kontrollutvalget i Oslo.

Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

Fra før av er det kjent at kommunerevisjonen har ønsket å granske alle Lan Marie Berg sine etater.

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl er ansvarlig for Helseetaten, Velferdsetaten, Sykehjemsetaten og byens 15 bydeler.

Hun har foreløpig ikke mottatt henvendelsen fra Kontrollutvalget på avgjørelsen og avventer derfor med å kommentere saken tirsdag kveld.

Brudd på overtid i Oslo kommune

Etat

Brudd

Tidsperiode

Antall ansatte 2019

Ansvarlig byråd i dag

Sykehjemsetaten

65694

2013-aug 2019

12051

Robert Steen (Ap)

Helseetaten

9748

2016-sept 2019

1201

Robert Steen (Ap)

Barne- og familieetaten

7842

2016-sept 2019

960

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Velferdsetaten

6852

2016-sept 2019

1300

Omar Samy Gamal (SV)

Brann og redningsetaten

6616

2016-sept 2019

500

Lan Marie Berg

Vann og avløpsetaten

5616

2016-sept 2019

616

Lan Marie Berg (MDG)

Utviklings og kompetanseetaten

1212

oktober 2017-september 2019

350

Einar Wilhelmsen (MDG)

Rådhusets forvaltningstjeneste

1112

januar 2017-sept/okt 2019

70

Raymond Johansen (Ap)

Kulturetaten

3765

juli 2016- september 2019

450

Rina Mariann Hansen (Ap)

Bymiljøetaten

3099

2017-sept 2019

900

Lan Marie Berg (MDG)

Renovasjonsetaten

885

2017-sept 2019

449

Lan Marie Berg (MDG)

Oslo Havn

727

2016-sept 2019

105

Victoria Marie Evensen (Ap)

Energigjennvinningsetaten

857

2017-aug 2019

140

Lan Marie Berg (MDG)

Utdanningsetaten

605

2017-2019

15.000

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Plan og bygningsetaten

370

2016-aug 2019

450

Hanna E. Marcussen (MDG)

Klimaetaten

277

juni 2018-sept 2019

43

Lan Marie Berg (MDG)

Eiendoms- og Byfornyelsesetaten

92

januar 2016- september 2019

140

Hanna E. Marcussen (MDG)

Fornebubanen

16

mars 2019-sept 2019

14

Lan Marie Berg (MDG)

Næringsetaten

651

januar 2016- september 2019

85

Victoria Marie Evensen (Ap)

Gravferdsetaten

15

2017-sept 2019

196

Rina Mariann Hansen (Ap)

Totalt

116.041

Kilde: Etatenes egne datasystemer. Flere etater mangler lokale avtaler i systemene. Tallene kan derfor vise for mange brudd.

Tusenvis av brudd i begges etater

Arbeidstilsynet har åpnet tilsyn med Oslo kommune etter over 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Forrige uke fikk NRK innsyn i nye tall fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune, som er landets største arbeidsgiver for sykehjemsansatte.

Tallene viser at det har vært 65.694 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven siden 2013.

NRK har også avdekket at det har vært over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i alle Lan Marie Berg sine etater.

Skal granske arbeidstidsbrudd

I vedtaket til Kontrollutvalget står det at Kommunerevisjonen skal se på blant annet dette:

  • Hva har byråden gjort for å skaffe oversikt?
  • Hvilke tiltak er iverksatt i sektoren og når?
  • Hvilke tiltak har etatene iverksatt?
  • Hvilken informasjon har de gitt bystyret?
  • Hvilke verktøy har kommunen for å overvåke arbeidstid?

Arbeidet med granskingen av de to byrådenes etater skal være klart i januar 2020.

– Dette gjør undersøkelsene større. Dermed må ansatte, byråder og bystyret leve i uvisshet litt lenger før man får resultatene, sier Kvisgaard.

Egen EGE-gransking

Kommunerevisjonen bestemte også på sitt møte tirsdag ettermiddag at de skal granske Energigjenvinningsetaten etter at NRK avdekket flere kritikkverdige forhold i etaten.

Kommunerevisjonen skal blant annet se nærmere på garderobeprosjektet som aldri ble noe av, intern utlysning i ansettelsessaker og internkontroll med anskaffelser.

Dette er forhold de mener ikke er godt nok dekket den foreløpige i PWC-rapporten, som de har sett utkast av.

Energigjenvinningsetatens anlegg på Haraldrud

Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune er i hardt vær etter avsløringer om ulovlig overtid, lønnsrot og et garderobebygg som aldri så dagens lys.

Foto: Anders Fehn / NRK