Vil ha nødbatterier til nødnett-antenner

I fjor ga nødnett-antennene på Romerike seg etter fire timer på grunn av strømmangel. Nå vil DNK bruke 1,3 milliarder kroner på å forsterke reservestrømkapasiteten.

Nødnettmast

Nødnettet på Romerike falt ut etter bare fire timer på grunn av strømmangel under Dagmar i fjor. Nå vil direktoratet for nødkommunikasjon øke reservestrømkapasiteten kraftig.

Foto: Nokia Siemens Networks

På Vestlandet blåste det opp til orkan i romjula i fjor. På Østlandet blåste det bare storm. Likevel ble redningsetatenes nye digitale sambandsutstyr satt ut av spill på Romerike.

Nødnett

Sjefen for Nedre romerike Brann- og redning, Jan Gaute Bjerke.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Da strømmen ble borte på Romerike under uværet i fjor vinter, sluttet nemlig mange av nødnett-antennene å virke, med den følge at brannvesen og politi mistet sambandet.

– En del av antennene datt ut på grunn av manglende nødstrømforsyning. Det vanskeliggjorde til tider kommunikasjonen med brannmannskapene som var ute, forteller sjefen for Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Jan Gaute Bjerke.

Les også:

– Reservestrømkapasiten må økes kraftig

Mange av antennene i nødnettet på Romerike var bare utstyrt med 4 timers batterikapasitet og sluttet å virke etter kort tid da strømmen gikk.

Tor Helge Lyngstøl

Direktør Tor Helge Lyngstøl i DNK vil løfte bunnivået for reservestrøm i nødnettet til minimun 24 timer.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Nå anbefaler direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) at reservestrømskapasiteten økes kraftig.

– Dette innebærer at vi løfter bunnivået for reservestrøm i nødnettet til 24 timer som et minimum. Resten må løftes opp til tre døgn om nødvendig, eventuelt inn i det uendelige om man etterfyller dristoff, forteller direktør Tor Helge Lyngstøl i DNK.

Vil forsterke mobilnettet i samme slengen

Også vanlige mobilbrukere vil få dra nytte av investeringer i bedre reservestrømskapasitet for Nødnettet.

– I dag har telefonantennene veldig kort reserverstrømkapasitet. Hvis vi styrker kapasiteten også her vil også vanlige mennesker kunne telefonen selv om strømmen har gått, forteller Lyngstøl.

– Da vil også nødnumrene fungere, selv i en situasjon med forholdsvis langvarige strømutfall.

Les mer: Krisemøter om nødnett

Forsterkning vil koste 1,3 milliarder

Nødnettet som allerede er i bruk i Akershus, Oslo og Østfold skal bygges ut over hele landet.

Å forsterke gamle og nye basestasjoner med dieselaggregater og sterkere batterier vil koste 1,3 milliarder hvis man legger sammen investering og driftsutgifter.

– Vi synes det er vesentlig at det blir en diskusjon om hvor dette reserverstrømsnivået bør ligge på nødnettet og andre telenett. Nå bringer vi kostnadstall på bordet. Det kan jeg ikke huske å ha sett før, påpeker Lyngstøl.

Det blir nå opp til regjeringen og Stortinget å eventuelt bevilge en ny milliardsum på toppen av de 5 milliardene som nødnettet allerede har kostet.