Ni Østfoldlandskap bør beskyttes

Ni kulturlandskap i Østfold er av nasjonal interesse, mener Riksantikvaren. Haldenvassdraget, Glomma gjennom indre Østfold, Søndre Jeløy, Værne kloster, Sarpsfossen, Oldtidsveien, Fredrikstad festning med Gamlebyen og markene, Iddefjordsfjella og de østre Hvalerøyene er med på riksantikvarens liste over områder som må vises særlig hensyn når det gjelder forvaltning og utvikling.