Nett-troll kan ikke gjemme seg i lukkede Facebook-grupper

Personene som forsvarer sine hat-ytringer med at de skjer i lukkede grupper tar feil, sier leder Eivind Lid ved Institutt for Journalistikk.

Eivind Andres Lid

VET IKKE: Ytringer på lukkede Facebook-grupper er mer offentlige enn mange tror, sier IJ-leder Eivind Lid.

Foto: Institutt for Journalistikk

Kvinnen som i går delte Fredrikstadavisas bilde av de bedende muslimene har i etterkant beklaget postingen på den lukkede Facebook-gruppa «Norge er Vårt». Hun har også forsvart seg med at dette ikke var en offentlig ytring.

– Slike ytringer er det hele tiden på en slik lukket side. Vi opptrer med navn og bilde, men det er naturligvis ikke meningen at dette skal offentliggjøres, sier hun til Fredriksstad Blad.

Men der tar hun feil, sier instituttleder Eivind Lid ved IJ.

Lukkede ytringer er offentlige ...

– Selv om det er en lukket gruppe, så er det en offentlig ytring på grunn av gruppens størrelse. Det er en del av det offentlige ordskiftet, derfor syns jeg pressen skal ta det som det. Spa det opp og fram, og la det bli gjenstand for debatt og moderering, sier Lied.

Yousef Assidiq er med i organisasjonen JustUnity, som jobber mot islamsk radikalisering av ungdom. Han har i dag tatt til orde for at politiet bør se på det som ble sagt om de muslimske turistene. Han mener også som Lied at hvis valget står mellom å tie ytterliggående utsagn i hel og å konfrontere dem, så er det siste det beste.

... og kanskje straffbare

En av dem som raskt kommenterte saken i går var VGs Øyvind Solstad, som er ansvarlig for brukerinvolvering og sosiale medier i mediehuset. I en Facebook-post viser han at både Straffeloven og rettspraksisen er ganske klar på hvor grensene går når det gjelder ytring i lukkede eller offentlige rom:

«Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er den også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer», står det i Straffelovens §7.

Og hva rettspraksis angår, viser Solstad til en dom fra Stavanger:

«Den som fra og med i dag publiserer utsagn eller påstander – uansett på hvilken måte – der vedkommende har forsett om at utsagnene skal nå mer enn 20–30 personer, kan straffes dersom det er forbudt å fremsette slike uttalelser offentlig.»

- Det virker som at veldig mange tror at de i en gruppe på Facebook kan si hva de vil uten at det skal siteres andre steder, eller eventuelt få rettslige konsekvenser hvis det sies ting som bryter norsk lov, sier Øyvind Solstad.

Ikke mange vet dette

– Jeg så Solstad skrev det i går, og det er fint at han drar det opp og fram, sier Eivind Lid.

– Det er nok veldig mange utenfor mediene som ikke er klar over at det ikke skal mer til enn rundt 20 personer, så er du i en offentlig situasjon, fortsetter IJ-lederen.