Hopp til innhold

Nesten halvparten av Oslo kommunes registrerte ansettelser er midlertidige

I 2015 gikk byrådet inn for å få ned omfanget av midlertidige ansettelser. Likevel er 43 prosent av avtalene i kommunens lister over ansatte midlertidige. Tallet har ikke sunket under det sittende byrådet.

Dagens bilde fra NTB scanpix. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ønsker de ansatte fra Veireno velkommen til Renovasjonsetaten på et møte i Alnabru mandag ettermiddag.

VELKOMMEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ønsker de ansatte fra Veireno velkommen til Renovasjonsetaten i februar 2017. Året etter hadde Renovasjonsetaten 696 ansatte, hvorav 300 var midlertidige, ifølge den ferske rapporten fra Kommunerevisjonen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I oktober 2015 la byrådsleder Raymond Johansen (Ap) frem byrådets politiske plattform for de neste fire årene.

Her slo han fast at de ville sørge for fast jobb til flere.

«Byrådet vil redusere omfanget av midlertidige ansettelser, deltidsarbeid og etablere en kultur for heltidsstillinger.»

En fersk rapport slår likevel fast at andelen som i et midlertidig ansettelsesforhold er på hele 43 prosent. Tallet har vært det samme siden 2016.

– Jeg er overrasket over at tallet er høyt og at det ikke har vært noen forbedring. Dette har byrådet snakket om, men åpenbart ikke lykkes med, sier Ola Kvisgaard (H), leder for Kontrollutvalget.

Startet med Omsorgsbygg

Bakgrunnen for rapporten er den mye omtalte skandalen i Omsorgsbygg.

For et år siden gikk Per Morten Johansen formelt av som direktør i det kommunale foretaket Omsorgsbygg.

Han ble fjernet fra stillingen etter avsløringer om at hans forlover, datter og svigersønn ble ansatt i Omsorgsbygg. Dette er brudd på habilitetsreglene.

– Sett i lys av alt rotet i Omsorgsbygg var dette et naturlig område å se nærmere på, sier Kvisgaard.

Ola Kvisgaard

Ola Kvisgaard fra Høyre er leder for Kontrollutvalget.

Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

Få faste jobber

Derfor har Kommunerevisjonen undersøkt om reglene for ansettelser følges i resten av kommunen. Revisjonen er politikernes kontrollorgan.

Funnene i rapporten er alvorlige:

  • 43 prosent av ansettelsesforholdene i kommunen er midlertidige.
  • En rekke stillinger har ikke blitt lyst ut.
  • Habilitetsreglene er brutt gjentatte ganger.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 8,7 prosent av dem som jobber i Norge akkurat nå er midlertidig ansatte.

Hovedregelen skal være faste ansettelser, ifølge Arbeidsmiljøloven.

Mener kommunen trenger flere ansatte

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere.

Likevel stiller revisjonen spørsmål ved om kommunen har for få faste ansatte.

Kvisgaard mener rapporten uten tvil viser dette.

– En lav grunnbemanning vil øke behovet for ekstravakter og overtidsjobbing for faste ansatte, sier han.

Når man samtidig bruker mange vikarer, så øker risikoen for at man bryter arbeidsmiljøloven oftere, mener Kvisgaard.

NRK har i høst avdekket nesten en kvart million brudd på arbeidsmiljøloven i kommunen de siste årene.

Oslo rådhus, vinter

Oslo kommune har over 53.000 ansatte. De er en av landets største arbeidsgivere.

Foto: Vegard Grøtt / NTB Scanpix

Ønsker å tilby faste jobber

NRK har bedt om intervju med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til denne saken. Men han viser til finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), som har ansvaret for personal- og arbeidsgiverpolitikken i kommunen.

– Det er de forskjellige byrådsavdelingene og virksomhetene som skal følge opp forhold knyttet til ansettelser og bemanning, sier Wilhelmsen.

Videre sier han at det er flere grunner til at kommunen har mange midlertidige ansatte. Blant annet jobber det mange studenter for kommunen.

Byrådet mener at rundt en tredjedel av kommunens aktive ansatte per september ikke har fast jobb.

– Vi ønsker å kunne tilby alle som ønsker det fast heltidsstilling i kommunen, sier finansbyråden til NRK.

Er grunnbemanningen i kommunen for lav?

– Det er for tidlig å konkludere med hva som er årsaken.

– Dette kommet nok til å bli tema i Oslo kommune i lang tid fremover, også på ledersamlinger, sier finansbyråden.

Wilhelmsen understreker at tallene i rapporten baserer seg på alle som har vært registrert som midlertidig ansatt i kommunen på det tidspunktet.

Det er uvisst om disse faktisk har jobbet for kommunen akkurat da. Derfor mener han at tallene kan være lavere enn det rapporten viser.

Finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen (MDG)

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), sier at Oslo kommune ønsker å ha flest mulig faste ansatte.

Foto: Sturlason

Onsdag ettermiddag fikk NRK nye opplysninger i saken. Vi har derfor valgt å presisere at kommunerevisjonens rapport tallfester andelen registrerte ansettelsesforhold, og ikke antall aktive ansatte.