Hopp til innhold

Nesten fritt frem for smuglere

Nesten ingen kontrolleres på vei ut fra Norge og inn i Sverige. Se video her.

Video Tollkontroll ut av landet

Tollkontroll ut av landet

Bildet over viser E6 retning sørover ved grensen på Svinesund. Daglig passerer over 10.000 av dem over grensen til Sverige. Og nesten ingen blir kontrollert.

For fremdeles finnes det ikke en kontrollplass som fungerer.

– Vi får en del tips og meldinger. Og vi vet at det er en del biler vi ønsker å stanse, som vi vet smugler varer eller penger ut av landet. De får vi ikke muligheten til å stoppe, siden dette er en motorvei, sier kontorsjef for grensekontrollen, Wenche Fredriksen.

Finnes allerede

Nå etterlyser Tollvesenet handling. For det finnes allerede en kontrollplass – som bildet under viser. Denne kan med enkle midler tas i bruk. En oppgradering av kontrollplassen er beregnet til å koste 3,8 millioner kroner.

Det finnes allerede et sted som er egnet

Det finnes allerede et egnet sted som kan brukes til kontrollplass.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Vi må få skiltet ned hastigheten, så må vi få ledet all trafikk inn i høyre felt, sånn at vi kan få vinket bilene vi ønsker inn på kontrollplassen, sier Fredriksen.

Og det er et betimelig ønske - mener Ingjerd Schou (Høyre), som sitter i transportkomiteen på Stortinget.

– Jeg tenker at dette er sendrektighet. Det er en sak som opplagt lønner seg. Det å fange tyver og valutasmuglere, må være et plussregnestykke, sier Schou.

Måtte leie inn Mesta

Mangelen på kontrollplass gjør det både dyrt og komplisert å gjennomføre kontroller. Bildet under er fra storkontrollen ut av landet i høst. Da måtte tollvesenet og politiet kjøpe tjenester av Mesta for å få skiltet ned hastigheten.

Måtte leie inn Mesta

Under siste storkontroll måtte tollerne leie inn Mesta for å ta seg av skiltingen.

Foto: NRK

– Dette er en forholdsvis dyr kostnad, så det er ikke noe vi kan gjøre flere ganger i året, slår Fredriksen fast.

– Tjener det inn fort

Ingjerd Schou sier hun vil utfordre tre statsråder for å få kontrollplassen etablert: justisministeren, samferdselsministeren og finansministeren. For det er ikke bare tollerne som ønsker plassen – det gjør også Statens vegvesen og politiet.

– Jeg vil utfordre dem til at de sammen lager et regjeringsnotat. Det koster lite å skilte. 3,8 millioner kroner tar man inn i løpet av kort tid.

Så inntil videre er det så å si fri flyt ut av landet.

Se tv-sak over!