Nesten 1000 ran anmeldt i Oslo

Men antall lommetyverier i hovedstaden har hatt en markant nedgang, viser nye tall fra Oslo-politiet.

Ran i Borggata i Oslo

Den verste ransbølgen på fem år har rammet hovedstaden denne høsten. I september og oktober ble anmeldt 223 ran eller ransforsøk i Oslo. Bildet er fra et ran i Borggata i november.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Antall anmeldte ran i Oslo økte med over 15 prosent i fjor sammenlignet med året før.

Oslo politidistrikt mottok 997 anmeldelser av ran i 2013. I 2012 var tallet 874.

– Men 2012 var et år med færre ran enn foregående år, så samlet sett endte fjoråret på tilsvarende nivå som i 2010 og 2011, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo.

Tallene viser at det i fjor ble anmeldt flest ran i løpet av høsten, i september, oktober og november. Men antallet anmeldelser avtok mot slutten av året.

Politiets egne ransgruppe får mye av æren for at ranstallene er på vei nedover. Gruppa ble opprettet i april i fjor, altså over et halvt år før høstens ransbølge rammet hovedstaden.

Hans Sverre Sjøvold

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo er spesielt fornøyd med nedgangen i tallet på kriminelle under 18 år.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Det er viktig å bygge kompetanse. Gjennom ransgruppa har vi blitt mer bevisst på hvem som begår ran, og hvor og når ranene begås. Denne gruppa blir opprettholdt, sier Sjøvold.

Sjøvold vet imidlertid ikke hvorfor det var så mange ran i Oslo i høst.

– Vi har i samarbeid med Oslo kommune etablert et forskningsprosjekt hvor målet er å finne ut hva som var motivet for disse ranene. Da må vi rett og slett snakke med gjerningsmennene om hvorfor de ble ranere.

Over 14 000 lommetyverier

Antallet registrerte lommetyverier gikk derimot markant ned i Oslo i fjor.

Året endte med 14 656 anmeldelser, noe som er en nedgang på over 18 prosent fra rekordhøye 17 950 i 2012, viser statistikken.

Ifølge politiet selv må dette sees i lys av at Oslo politidistrikt i august 2012 opprettet en egen innsatsgruppe for å bekjempe lommetyveri.

Politiet anslo i høst at et tresifret antall profesjonelle lommetyver var i aksjon hver dag, og startet opp en egen innsatsgruppe som raskt ga resultater.

Nedgang i kriminaliteten

I løpet av fjoråret mottok Oslo-politiet til sammen 86 342 anmeldelser. Dette er en nedgang 6,1 prosent sammenliknet med 2012.

– Vi ser en nedgang for de aller fleste kriminalitetstyper i Oslo, spesielt når det gjelder vinningskriminalitet. Her er nedgangen over 13 prosent, sier Sjøvold.

Tallene viser også en fortsatt nedgang i registrert kriminalitet blant barn og unge i hovedstaden. I 2013 ble 1099 mindreårige anmeldt. Det er en nedgang på drøyt 11 prosent sammenliknet med året før. Og i løpet av en tiårsperiode er tallet rekordlavt.

– Denne utviklingen er vi ekstra glad for. Oslos ungdommer har aldri vært mer lovlydige. Dét skal de ha ros for, sier politimester Sjøvold.