Nesoddferga kan bli utslippsfri

Norges mest trafikkerte passasjerfergesamband kan bygges om til batteridrift. Og det kan skje allerede til neste år.

Ferje Nessoden

Hver dag frakter de tre Nesodden-fergene opp til 15 000 passasjerer.

Foto: Javier Auris / NRK

MS Tideprinsen klapper til kai ved Aker Brygge i Oslo.

Ut gjennom baugen strømmer pendlere og studenter i det som er Norges mest trafikkerte bilfrie fergesamband.

Båtene, som kan frakte 600 passasjerer, avgir også betydelige mengder CO₂.

Det regnes at de tre fergene i sambandet slipper ut 4.500 tonn CO₂ i året. Men til neste år kan det bli helt slutt på klimafiendtlige utslipp, dersom Ruter og eierfylkene Oslo og Akershus er enige om å satse på dette.

– Det er fullt mulig å elektrifisere nesoddbåtene. De har allerede gasselektrisk framdrift, så her er det kun snakk om å få inn batterier på fergene og stenge av gassdriften. I dag går båtene på en blanding av flytende gass og marin gassolje, sier Anita Eide, som er prosjektleder strategi i Ruter.

Portrett av Bjørn Gunnar Nervik, kaptein i MS Tideprinsen

Kaptein Bjørn Gunnar Nervik og mannskapet i MS Tideprinsen ser fram imot å kjøre med batteridrift.

Foto: Javier Auris / NRK

Har plass til batteri

På broa i MS Tideprinsen skuer kaptein Bjørn Nervik og mannskapet utover den solfylte Oslofjorden. Rederiet Norled var først ute i landet med batteriferge i Sogn og Fjordane i 2015. Det er det samme rederiet som frem til 2024 drifter Nesoddbåtene. Kapteinen mener tiden er moden for fergestrekningen i Oslofjorden også.

– Vi håper å komme i gang så fort som mulig, sier Nervik.

Maskinist Jonny Flatraaker legger til at fergen allerede har en reservert del i maskinrommet til batteriet.

Maskinist Jonny Flatraaker viser hvor el-batteriet kan stå

Maskinist Jonny Flatraaker viser hvor batteriet vil stå, om det blir omlegging.

Foto: Javier Auris / NRK

– Den eneste endringen vil være plasseringen av batteriet i maskinrommet, ellers vil det ikke være noen forandringer i fergene, sier Flatraaker. Han anslår at omleggingen vil ta mellom seks og åtte uker.

Passasjerer i Nesoddenferga

Hver båt kan frakte 600 passasjerer.

Foto: Javier Auris / NRK

Må også ha ladeutstyr

En ombygging av passasjerfergene MS Tidekongen, MS Tidedronningen og MS Tideprinsen kan gjennomføres i løpet av 2018. Det går fram av saken som skal behandles i Akershus fylkeskommune.

Ombyggingen av fergene kan også gi en merkostnad på inntil 18,5 millioner kroner i året fram til 2024. I tillegg kommer investeringer i ladeutstyr på brygga og framføring av strøm. Det anslås at det kan koste 30,6 millioner kroner.

Det er eierfylkene Oslo og Akershus som har bedt Ruter utrede mulighetene for å innføre nullutslippsteknologi på strekningen.

Ruter har blant annet undersøkt om det er juridiske og kontraktsmessige hindre for å gå over til batteridrift, men ikke funnet slike.

Vil over på batteri fortest mulig

Politikerne i Akershus får saken på bordet 8. november og rådmannen er positiv. Hans forslag til vedtak er som følger:

"Fylkestinget ber administrasjonen om å arbeide videre sammen med Oslo kommune og Ruter for å realisere elektrifisering av båtsambandet Nesodden-Aker brygge snarest mulig. Fylkestinget legger til grunn at finansiering av tiltaket kan skje innenfor Ruters samlede økonomiske ramme, eventuelt at Enova-finansiering kan være tiltaksutløsende.