Nes kan fortsatte tilhøre Ahus

Folk i Nes kan fortsatt i framtiden tilhøre Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Pasientene i Vestby bør derimot flyttes til sykehuset i Østfold fra 2017. Slik lyder rådene fra arbeidsgruppen som har sett på sykehustilhørigheten i Nes og Vestby. Helse Sørøst skal i løpet året avgjøre hvilke sykehus de forskjellige pasienter i Oslo og Akershus sogner til.