Nektes innsyn om plassering av minnested

Staten vil bygge minnested etter 22. juli-terroren på Utøyakaia. Men naboene får ikke se en begrunnelse for årsaken.

Minnesmerke Utøya

NY PLASSERING: I fjor ble det bestemt at minnestedet skal ligge her og ikke på Sørbråten.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemte i juni i fjor at et 22. juli-minnested skal bygges på Utøyakaia.

Avgjørelsen kom som følge av en langvarig konflikt med mange av naboene, som ikke ville at et minnested skulle bygges på Sørbråten.

Plasseringen av et minnested ble derfor flyttet til Utøyakaia, men flere av naboene vil nå vite hvorfor departementet mener kaiområdet er et egnet sted.

Det får de ikke.

– Nedgradert til bare naboer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nemlig avslått at naboene skal få innsyn i et notat om hvorfor Utøyakaia ble valgt.

Det er urimelig, mener leder i Utstranda Vel, Maria Holtane-Berge.

Maria Holtane-Berge, leder i Utstranda velforening

Maria Holtane-Berge er leder i Utstranda Vel.

Foto: Per-Håkon Solberg / NRK

– Dokumentene som angår oss, de blir ikke offentliggjort. Det kan man stille store spørsmål ved. Vi blir hele tiden nedgradert til bare å være naboer. Men de glemmer den delen om at vi er berørte, mange av oss som bor der, sier hun.

Tidligere har flere av naboene foreslått stedet de kaller Utsikten som plassering for et minnested.

Samtidig har andre naboer reagert sterkt fordi de mener Utstranda Velforening uttaler seg på vegne av dem i debatten om hvor et minnesmerke skal være.

Ber departementet vurdere innsyn

Nå har beboere i Utstranda velforening gjennom sin advokat bedt Sivilombudsmannen om hjelp.

Og svaret tilbake er at heller ikke Sivilombudsmannen er enig i Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjørelse om å nekte beboerne innsyn i notatet.

Illustrasjonsbilde av kunstverket som vant konkurransen om et minnesmerke for 22. juli.

Naboene ville ikke ha dette minnestedet ved Sørbråten, og en ny plassering på Utøyakaia ble derfor bestemt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Derfor ber de departementet om å vurdere innsynsbegjæringen på nytt.

NRK har ikke lyktes med å få en kommentar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

«Det kan dannes et feilaktig bilde»

Men i brevene mellom departementet og Sivilombudsmannen skriver departementet at «de unntatte opplysningene i dokumentet, selv om noe av de er alminnelig kjent, gir uttrykk for strategier og ulike løsningsalternativer som er ment for internt bruk, og som ikke nødvendigvis er blitt realisert/ fulgt opp».

Utsikten mot Utøya

Her vil flere av naboene at et minnested skal plasseres.

Foto: Per-Håkon Solberg / NRK

Videre skriver departementet at «det kan dannes et feilaktig bilde av de valg som til nå er fortatt i sakens anledning dersom disse opplysningene gjøres kjent».

For beboerne oppleves det sterkt problematisk at de ikke blir tatt med i prosessen om et nasjonalt minnested i Hole, sier Utstranda Vel-leder Maria Holtane-Berge.

– Det er selvsagt at man som beboer skal få lov til å bli tatt hensyn til når man snakker om sin psykiske helse og traumene man faktisk har fra 22. juli. Det er en forskjell å bo der hver dag og kunne reise til et sted og så dra hjem etterpå.