Nektes gjenforening med kona

Fahri Aruqi fra Kosovo kjemper for at kona hans skal få bo sammen med ham i Norge. Men den norske stat mener at den funksjonshemmede mannen først må skaffe seg en god årsinntekt.

Fahri Aruqi

- Det er umulig å finne jobb på grunn av helseproblemene mine nå, sier Fahri Aruqi.

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Funksjonshemmede Fahri Aruqi fra Kosovo jublet da han fikk oppholdstillatelse i 2007 på grunn av menneskelige hensyn. Nå kjemper han en krevende kamp for å få gjenforening med sin kone.

Fahris kone, Nadire sitter i Kosovo og venter på å få komme til mannen i Norge, men den norske stat har sagt nei til familiegjenforening.

De vil at Fahri først skal skaffe seg en god årsinntekt.

Store helseproblemer

– De sa at jeg må jobbe eller gå på skole i fire år for å få familiegjenforening. Men for meg er det umulig å finne jobb akkurat nå på grunn av helseproblemene mine, sier Fahri.

Han kom til Norge i 2002, og fikk oppholdstillatelse for fire år siden utfra sterke menneskelige hensyn. Allerede da var han blitt kjent med Nadire. For tre år siden giftet de seg med håp om å få leve sammen i Norge.

Et rigid regelverk har imidlertid satt en effektiv stopper for gjenforeningen.

(Artikkelen fortsetter under)

Video ea230972-252f-4cc2-baa9-3b8567bae74a.jpg

Nektes gjenforening med sin kone

– Krevende sak

Snorre Sæther er UDIs områdeleder for familieinnvandringssaker, og kjenner Fahris sak godt.

– Vi skjønner at dette er en krevende situasjon for ham, og det har vært en krevende sak for oss. Men det er slik at man må fylle de såkalte kravene til forsørgelse, hvor de som flytter til Norge må kunne bli forsørget av de som de flytter sammen med, sier Sæther.

Han påpeker at dette er et viktig krav i utlendingsloven.

Advokaten til Fahri, Morten Gösta Jansson, mener at staten bør gjøre unntak i et tilfelle som dette. Regelverket som regulerer familiegjenforening har muligheter til å unnta fra dette underholdskravet, mener Jansson.

– Så langt jeg kan se, er medisinsk fagkyndige skjønt enige om at hvis Fahri får kona si hit, så vil hans helsetilstand bedres, både fysisk og psykisk, påpeker advokaten.

(Artikkelen fortsetter under)

Fahri Aruqu

Fahri og kona Nadire bruker nettet aktivt for å holde kontakten, men han er redd for hva avstanden vil gjøre med forholdet deres.

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Utlendingsnemnda avgjør

Saken er nå påklaget, og sendt videre til Utlendingsnemnda som skal avgjøre om det er mulig å benytte unntaksregelen. Inntil videre må Fahri og kona holde kontakt via nettet og på telefon. Nå er Fahri redd for at avstanden skal gjøre at han mister sin kjære.

– Vi har ventet tre år til nå, og det UDI har sagt betyr at vi må vente tre til fire år til. Så jeg er redd for å miste henne, selv om vi er glad i hverandre, sier han.

Fahri er klar over at han kanskje ikke oppfyller de formelle kravene, men ønsker inderlig at Utlendingsnemnda sin beslutning vil kunne bringe ham og kona sammen igjen.

– Jeg håper UDI vil ta hensyn til helsa mi, sier Fahri.