Nektes å bygge på egen tomt

Til tross for støtte fra Nittedal kommune nekter Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus en mann å sette opp en 32 kvadratmeter liten hytte på tomten sin.

Mannen som eier tomt på "Holterkollen" i Nittedal fikk så sent som i 2009 forsikringer fra Nittedal kommune om at han kan bygge.

Men Miljøverndepartementet mener det strider mot Markalovens byggeforbud.

Området er et gammelt hytteområde med flere hytter oppført, og selv om mannen hverken søker om vanntilførsel eller vei inn til hytta, får han ikke byggetillatelse.