Naboer: – Har misforstått fullstendig

Naboene til Sørbråten nekter å godta et minnested på Sørbråten etter terrorangrepet mot Utøya den 22. juli 2011. Regjeringen har foreslått å velge et annet minnesmerke, etter strid om det som opprinnelig var planlagt.

Maria Holtane-Berge

Maria Holtane-Berge i Utstranda velforening ser ut til Utøya fra terrassen hjemme. Velforeningen vil ikke ha et minnested i nabolaget.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Torsdag ble det kjent at regjeringen prøver å komme naboene i møte ved å skrinlegge det omstridte 22. juli-minnestedet ved Sørbråten.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ønsker å involvere naboene i utvelgelsen av et nytt minnesmerke. Han sier imidlertid kategorisk nei til en omkamp om selve stedet.

– Må leve i et minnested

Naboene til Sørbråten påstår de fortsatt ikke har hørt noe formelt om regjeringens forslag. Derfor ønsker ikke styreleder Maria Holtane-Berge i Utstranda velforening å uttale seg om selve skrinleggingen.

Hun påpeker imidlertid at det eneste som betyr noe for naboene er å få flyttet minnestedet.

– De må ha misforstått fullstendig hvis de tror vi ene og alene har reagert på utformingen. Vi vil ikke ha plasseringen på Sørbråten. Da må vi leve i et minnested resten av livet. Det går fint an å finne en løsning der alle er enige, slik at folk frivillig kan oppsøke dette minnestedet uten å måtte bo i det, sier Holtane-Berge.

Planlagt minnesmerke Sørbråten

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg vil kutte odden ved Sørbråten i to. Med dette forslaget vant han konkurransen om minnesmerket for to år siden.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Trekker ikke søksmål foreløpig

I juni ble det kjent at naboene saksøker staten for å få stanset byggingen av minnestedet. Velforeningen kommer til å opprettholde søksmålet, med mindre regjeringen velger en annen plassering av minnestedet.

– Hvis det ikke blir en annen plassering, må vi ta dette til retten. Det synes vi er forferdelig trist, men det er den eneste muligheten til å få prøvd saken, sier Holtane-Berge.

Les også:

– Sjenerøst forslag

Per Berger, ordfører Hole kommune

Ordfører Per Berger (H) i Hole er fornøyd med regjeringens forslag.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

Ordfører i Hole, Per Berger (H), har også levd med minnene etter 22. juli-terroren tett på. Han mener saken har vært og fortsatt er svært belastende for mange. Derfor er han fornøyd med forslaget fra regjeringen.

– Jeg synes det er et sjenerøst forliksforslag, sier Berger.

Han påpeker at det er viktig å involvere naboene hvis plasseringen av et minnested fortsatt skal ligge på Sørbråten. Han håper i det lengste at det er mulig å unngå en rettssak.

– Saken har preget og plaget så mange så lenge. Så det er kjempeviktig å unngå en rettssak, sier Berger.

Ordføreren er ikke imot selve plasseringen av minnestedet på Sørbråten.

– Ta vare på de verdiene som ligger der og likheten i forhold til der det skjedde på Utøya. Så kan Utøya være minnesmerke og Sørbråten minnested. Det kan jeg slå meg til ro med, sier Berger.