SV nekter å gi opp fylkesscenen

Fylkestinget i Østfold har vedtatt at det ikke skal søkes om midler til kulturarenaen over årets statsbudsjett.

Arkitekttegning av fylkesscenen

Fylkeskulturscenen legges på is, men kan bli hentet opp igjen fra fryseren allerede i 2016.

Foto: Henning Larsen architects

– Dette har jeg jobbet for på Stortinget i samarbeid med SV i Østfold og Fredrikstad, så jeg er kjempelei meg. Men jeg har jo ikke gitt opp. Det er jo ikke lenge til det blir ny regjering, så da jobber vi på igjen, sier SVs fylkestingsrepresentant May Hansen til NRK.

May Hansen, Østfold Sv

SKUFFET: SVs May Hansen sier hun er lei seg, men at hun ikke har gitt opp håpet om å få til en fylkesscene i Fredrikstad.

Foto: Christin Olsen / NRK

Torsdag vedtok et enstemmig fylkesting at intensjonsavtalen med Værste AS om fylkesscenen i Fredrikstad skal avvikles.

Det er også enighet om at det ikke skal søkes om midler over statsbudsjettet i 2015, men at det kan bli aktuelt å søke igjen i 2016.

– Bortkastet

Det har lenge vært politisk flertall i fylket for å få på plass en fylkeskulturscene i Fredrikstad. Men etter regjeringsskiftet i 2013 har statlige midler til prosjektet sittet langt inne, og planene har dermed strandet.

– Det har blitt brukt nesten åtte millioner kroner på et prosjekt som i alle fall vi mener ikke er til det beste for innbyggerne i Østfold. Nå viser det seg at det ikke er hold i prosjektet. De får ikke finansieringen på plass, sier Høyres Simen Nord han til NRK.

Simen Nord

BORTKASTET: Simen Nord fra Høyre mener pengene som ha blitt brukt på fylkesscenen heller burde gått til andre tiltak.

Foto: Trond-Øyvind Karterud / NRK

Han mener pengene kunne kommet bedre til nytte andre steder.

– For disse pengene kunne vi utredet andre prosjekter som vi kunne fått bygget opp andre steder. Vi kunne også brukt dem til konkrete kulturprosjekter rundt omkring i fylket vårt, sier han.

– Viktig kulturtiltak

May Hansen fra SV vil ikke være med på at de har kastet bort penger ved å gjennomføre et prosjektarbeid.

– Når det var et flertall for å iverksette den scenen, så måtte man jo gjøre det arbeidet. Så kommer det en annen regjering som snur om på det. Da kunne kanskje den regjeringen tenkt at dette må vi gjennomføre, når vi har brukt så mye penger på det, spør hun.

Hansen har fortsatt tro på fylkesscenen og mener det vil bli et viktig tilskudd til kulturlivet i fylket.

– Det er også viktig med ulike kulturaktiviteter for å få folk til å flytte til dette fylket. Det er gjort et prosjektarbeid som har vært nyttig, og for SV sin del har vi ikke gitt opp dette. Vi samarbeider med Fredrikstad og sier at dette prosjektet skal være i Fredrikstad.