Fylkesmannen sier nei til boliger nær gamle E18

Spydeberg kommune synes det er greit at det leies ut leiligheter like ved gamle E18 i sentrum. Fylkesmannen i Østfold mener støynivået gjør området uegnet.

Osloveien Spydeberg

Fylkesmannen mener blant annet støy fra den gamle E18 bidrar til å gjøre «Lysetunbygget» til høyre lite egnet til utleieboliger.

Foto: Tor Rene Stryger / NRK

Spydeberg kommune har godkjent planene om fem utleieleiligheter i «Lysetunbygget», som ligger like ved den gamle E18 gjennom Spydeberg sentrum.

Fylkesmannen i Østfold har klaget på kommunes vedtak, fordi bygget ligger i et område med støy langt over anbefalte grenser.

Karsten Butenschøn

Karsten Butenschøn er miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Østfold.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Østfold, Karsten Butenschøn, mener det aktuelle bygget er uegnet til boliger:

– Leilighetene har ikke tilgang til noen gode utearealer, det er ikke mulig å lufte mot en stille side, sier Butenschøn.

– For høyt støynivå

Han trekker fram trafikkstøyen fra fylkesvei 128, den gamle europaveien som går rett forbi, og fra et utested i første etasjen.

– Anbefalt støygrense i boligområder er 55 desibel, her er opp mot 67,5 desibel, forteller han. – Når du har støynivåer over 60 dB utvendig, da er det sånn at man må heve stemmen for å snakke sammen med et annet menneske. Vi ser vel ikke at dette er et bomiljø som er egnet for barnefamilier.

Med to eller tre soverom i hver leilighet, regner Butenschøn det som sannsynlig at barnefamilier kan komme til å flytte inn.

Helhetsvurdering

Spydeberg kommune har så langt valgt å se bort fra både støykrav og krav til uteområder. Det bekrefter stedfortredende rådmann Runar Stemme.

– Kommunen mente det var greit, etter en helhetsvurdering. Det er et pressområde. Det er mange boliger i omkringliggende områder der, både eneboliger og leiligheter, sier Stemme.

Som en følge av fylkesmannens protest må kommunen se på saken på nytt:

– Vi tar det til etterretning og setter saken opp til ny behandling. Så får vi vurdere hva vi gjør videre, sier Stemme.

Dersom kommunen og Fylkesmannen ikke blir enige, skal klagen avgjøres av en settefylkesmann.

Laster kart, vennligst vent...

Bygget det er planlagt utleieleiligheter i ligger like ved den gamle europaveien gjennom Spydeberg sentrum.