Nei til tiltak mot hissige måker

Svært aggressive måker som angriper mennesker for å forsvare ungene sine er blitt et stort problem, men skadedyrfirmaene får nei til tiltak som kan løse problemet.

Måse

Hekkende måker kan være så aggressive at det er umulig å være i nærheten.

Foto: Petter Strøm

De aller fleste av oss har opplevd det. Vi går forbi en bygning der en måkekoloni har flyttet inn og bygget reir på taket. I neste øyeblikk blir vi utsatt for et voldsomt stupdykk som omtrent feier lua av hodet på oss, og like etter får stupdykkeren inn en fulltreffer med en solid klyse måkeskitt midt på skulderen.

Og måka gir seg ikke. Den er så aggressiv at det er umulig å oppholde seg i nærheten. Mange steder er folk nødt til å gå store omveier for å slippe unna de hissige måkene.

Det er blant annet et tilfelle ved en kirke i Drammen, der det ble umulig å holde begravelser på grunn av måkeangrepene. Og lignende tilfeller finnes over hele landet.

Les også:

Økende problem

– Måkene har trukket mer og mer inn i landet og laget reir på hustak og bygninger i nærheten av folk, og på denne tiden av året kommeer det veldig mange henvendelser om plagsomme måker, forteller Bjørn Eide i skadedyrfirmaet Pelias.

– Hva kan gjøres for å løse dette problemet?

Bjørn Eide

Bjørn Eide i skadedyrfirmaet Pelias mener det vil hjelpe å legge ut falske egg.

Foto: Privat

– Vi kan enten jage dem bort før de begynner å legge reir på bygninger, eller vi kan kontrollere bestanden ved å legge ut falske egg. Da vil måkene ruge på de falske eggene, og de er mindre hissige når det ikke er unger å forsvare, sier Eide.

Han forteller at måkene raskt legger nye egg dersom de bare fjerner de ekte eggene fra reiret.

Søker om tillatelse

Det finnes seks måketyper i Norge. Fire av disse; krykkje-, hette-, fiske-, og sildemåke er alle rødlistede. De to resterende artene, svartbak og gråmåke kan avlives frem til 28.februar, men i yngletiden er måkene fredet, akkurat som de fleste andre fugler og dyr. Men det er nettopp på denne tiden måkene er mest plagsomme for folk.

Derfor har skadedyrfirmaet søkt fylkesmennene rundt om i landet om tillatelse til å legge ut falske egg, også på denne tiden av året.

Må søke i hver enkelt kommune

Måker som hekker

Hvis man oppsøker et fuglefjell er

Foto: NRK

Fylkesmannen i Buskerud er foreløpig den eneste som har svart, men det finnes ikke lovhjemmel eller forskrifter som gir fylkesmannen rett til å gi en slik tillatelse.

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Buskerud, Even Knutsen, forklarer at grunneier har anledning til å gi tillatelse hvis måkene gjør skade av stor økonomisk betydning på eiendom, eller skade på landbruk, plante- og dyreliv. Men grunneier har ikke anledning til å gi tillatelse når måkene skader eller truer mennesker.

Kommunene har mulighet til å gi en skadefellingstillatelse også når mennesker rammes, men ikke på generelt grunnlag.

– Kommunen må vurdere hvert eneste tilfelle for seg. Den muligheten skadefirmaene har, er å søke den i den kommunen det gjelder, når de har et konkret tilfelle, sier Knutsen.

Men det mener Eide i skadedyrfirmaet blir veldig tungvint.

– Det kommer til å ta tid å få svar på søknaden, kanskje får vi ikke svar før etter sommeren, sier han.