Nei til sykkelvei i Maridalen

Det blir ingen ny sykkelvei i Maridalen. Bystyreflertallet sier nei.

Maridalsvannet
Foto: Nilsen, Heidi B. / SCANPIX

Syklister og rulleskiløpere må fortsatt frykte for liv og helse blant bilene i Maridalen. Et flertall i bystyret går nemlig imot byrådets forslag om å bygge gang- og sykkelvei langs Maridalsveien.

Arbeiderpartiets Ivar Christiansen er en av motstanderne.

- Fordi dette ligger innenfor et landskapsvernområde som bystyret tidligere har vedtatt å holde hellig, og vi ønsker å videreføre den linja, sier han.

Gammelt ønske

Å bedre tilgjengeligheten til Maridalen for syklister har vært et ønske i en årrekke. Christiansen og Arbeiderpartiet har foreløpig ingen løsning på problemet.

- Vi har i denne behandlingen ingen løsning på det. Vi har en turvei som blir bygget fra Brekkekrysset til Låkeberget, og som videreføres innover til Hammeren litt lengre inn i skogen. Den kan nok ikke på samme måte brukes av rulleskibrukere og de som kjører racersykler, så vi vil fortsatt ha problemet med en farlig trafikksituasjon i Maridalen.

Vil ha asfalt

Én mulighet som flere har pekt på - blant andre Maridalsbeboer Vegard Ulvang - er å asfaltere den nevnte turveien fra Brekkekrysset via Låkeberget til Hammeren. Venstre, som er imot gang- og sykkelvei langs Maridalsveien, vil foreslå asfalt her når saken kommer til bystyret.

Men Arbeiderpartiet og Ivar Christiansen har tvilt seg fram til et nei også til dette.

- Vi var faktisk tilbøyelige til å tenke samme tanken selv, men det er altså slik at der har bystyret igjen vært frampå og sagt at veier som er i Marka, skal ha et grusdekke. Vi hadde diskusjonen rundt Sognsvann. Det ble en vellykket løsning, og det er den samme typen grus vi tenker oss nå fra Brekke til Låkeberget, sier Christiansen.