Nei til snødeponi i Sørkedalen

Markagrensa setter en stopper for et planlagt snødeponiet i Styggedalen i Sørkedalen.

Oslo kommune har søkt om å få anlegge snødeponi ved Bogstadvannet fordi kapasiteten i vinter var sprengt ved Oslos eneste godkjente snødeponi på Åsland.

Men nå sier Miljødepartementet nei til deponi i Styggedalen fordi det er i strid med formålet i markaloven.